Getuigenis jongere private voorziening


‘Het zijn precies allemaal broers en zussen voor me’

Deze jonge vrouw heeft het thuis heel moeilijk gehad. Dankzij de structuur en het luisterend oor dat ze krijgt bij de Switch heeft ze zichzelf terug gevonden. Terug met wat zelfvertrouwen durft ze dromen over de toekomst. #jeugdhulp

De Switch, afdeling van De Wissel vzw, erkend en gesubsidieerd door het agentschap Jongerenwelzijn, is een begeleidingsinitiatief in de jeugdzorg in Sint-Pieters-Rode (Holsbeek) voor meisjes tussen 14 en 18 jaar. Een begeleiding is beperkt in de tijd, normaal 6 maanden. Compact en intensief. Er is een intern dagprogramma voorzien en het project heeft een therapeutische insteek. Een interne fase, indien zinvol, mondt uit in een tweede fase, extern gericht. De doelstelling is dat de meisjes de overstap kunnen maken naar een minder intensieve hulpverlening, zo mogelijk naar huis of zelfstandig wonen.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.