Getuigenis jongere met een handicap


‘Ik kan beter plannen en word minder snel boos’

Deze jongen laat zijn autismestoornis en ADHD niet in de weg staan van zijn dromen. De begeleiding die hij van De Hagewinde krijgt, zorgt er voor dat hij weet hoe hij zijn energie op een constructieve manier kan gebruiken. Met zijn motto 'Keep calm and like me as I am' hoopt hij anderen te tonen dat het niet erg is om 'anders' te zijn. #jeugdhulp

Multifunctioneel Centrum (MFC) De Hagewinde begeleidt dagelijks op bijzonder gedreven wijze kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen, kinderen met autisme en kinderen met lichte tot matige mentale beperking. Met hun professionele aanpak bekijken ze elke situatie, elk kind apart. Geëngageerde en betrokken medewerkers zorgen er voor dat elk kind op elk moment de meest passende zorgvorm krijgt.

Een multifunctioneel centrum (MFC)  richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf. Een aantal gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling. Voor ondersteuning van een multifunctioneel centrum is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort van het agentschap Jongerenwelzijn nodig. MFC’s worden erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.