Getuigenis jongere JAC


‘Ik beschouw mijn hulpverlener als mijn tweede moeder’

Wanneer je je niet meer thuis voelt bij je eigen familie, vergt het veel moed om op zoek te gaan naar hulp. Dankzij het Jongeren Advies Centrum (JAC) en een traject begeleid zelfstandig wonen heeft deze jonge vrouw het heft in eigen handen genomen. Ze voelt zich gesteund en weet dat ze nog veel in haar mars heeft. #jeugdhulp

Het JAC  helpt jongeren met al hun vragen en problemen. Jongeren met problemen thuis, die zelfstandig willen wonen, vragen hebben over seks, slachtoffer zijn van geweld of misbruik, geldproblemen hebben, vragen hebben over drugs of over pesten,... Het wil jongeren die het moeilijk hebben de steun geven om zelf terug verder te kunnen. Het wil de mogelijkheden van jongeren versterken. Het JAC maakt deel uit van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk, die erkend en gesubsidieerd worden door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.