Getuigenis jongere gesloten jeugdinstelling


'De echte verandering is mezelf ’

Ook iemand die even het verkeerde spoor heeft gevolgd, verdient een tweede of zelfs derde kans. Dankzij de begeleiding die hij in de gemeenschapsinstelling De Zande krijgt, heeft deze jongeman terug rust gevonden. Hij begrijpt nu dat hij vertrouwen kan hebben in anderen en, vooral, in zichzelf. #jeugdhulp

Campus Ruiselede maakt deel uit van gemeenschapsinstelling De Zande van het agentschap Jongerenwelzijn. De jeugdrechter kan een jongere die een delict heeft gepleegd of in een heel moeilijke leefsituatie verkeert, plaatsen in een gemeenschapsinstelling. Hoofddoel is de jongere te laten stilstaan bij wat er allemaal gebeurd is de laatste weken en maanden, hem tot rust te laten komen, structuur aan te bieden en te helpen in de zoektocht naar een nieuwe toekomst. Breuken worden hersteld, banden met ouders en positieve steunfiguren terug aangehaald. Een traject op maat wordt samen met private partners uitgestippeld. Ook na het verblijf in een gemeenschapsinstelling is er opvolging en begeleiding.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.