Getuigenis jongere CLB


‘Ik ben veel zekerder en socialer geworden’

Deze jongen heeft al zijn moed bij elkaar geraapt om luidop te zeggen dat hij wordt gepest en gaat hiermee naar het CLB. Samen met de CLB-medewerker wordt bekeken welke problemen er zijn, wat er goed loopt en welke acties kunnen ondernomen worden om het pestprobleem aan te pakken. De jongen stemt in met een cursus Rots & Water en wordt doorverwezen door de CLB-medewerker. Hij staat nu stevig in zijn schoenen en weet zijn krachten positief te gebruiken. Met een nieuw zelfvertrouwen hoopt hij nu zelfs ooit schrijver te worden. #jeugdhulp

Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).  Een CLB werkt op vraag van leerlingen, ouders en school en kan helpen bij de aanpak van verschillende problemen die zich situeren op het domein van het leren en studeren, de onderwijsloopbaan, het psychische en sociaal functioneren. Ook op het domein van de preventieve gezondheidszorg neemt een CLB een aantal opdrachten op.

Rots & Water  is een psychofysieke training voor jongeren en kinderen. Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden, welzijn en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.