Getuigenis gezin private voorziening


“We hebben geleerd opnieuw te communiceren met elkaar”

Een moeder heeft het moeilijk met het gedrag van haar dochter. Conflicten stapelen zich op tot het niet meer verder kan. Een crisisbegeleiding door een private voorziening biedt een oplossing. Via positieve methodieken wordt het contact opnieuw hersteld. Samen letterlijk op de tandem. Samen in een tentje slapen. Het vertrouwen groeit en de band is er sterker op geworden.

De methodiek van positieve heroriëntering vertrekt vanuit de hele context van een jongere (school, familie, werk …). Iedereen wordt op een invoelende en efficiënte manier beluisterd. In de familiecirkel, die op individuele assessments volgt, wordt het probleem vanuit ieders standpunt en door de betrokkenen zelf toegelicht. Iedereen heeft het recht gehoord te worden, mee te spreken en te oordelen vanuit de eigen (geraakte) positie over wat er moet gebeuren in de toekomst. Er wordt gepeild naar ieders verantwoordelijkheid en inzet. Dat resulteert in een gezamenlijk plan van aanpak en engagement.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.