Vlaamse overheid wil pleegzorg tot 25 jaar mogelijk maken

Het belangrijkste is om in de eerste plaats naar de sterktes van de ouders te kijken, en daarna te bekijken waar er mogelijke problemen zijn en die oplossen

Jongeren tot hun 25 jaar in een pleeggezin houden, de jongste pleegkinderen voor een langere periode plaatsen en meer openheid tegenover kandidaat-pleegouders. Dat zijn de drie belangrijkste aanbevelingen in een evaluatierapport van het Agentschap Jongerenwelzijn.

Pleegzorg zit in de lift. Elk jaar neemt zowel het aantal pleegkinderen als het aantal pleeggezinnen in Vlaanderen toe. Dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, waar er wel meer vraag is naar pleegzorg, maar steeds minder ouders die zich engageren.

Aan de basis van het succes liggen de hervorming van de sector een vijftal jaar geleden en de imagocampagnes van Pleegzorg Vlaanderen. “Daardoor is pleegzorg vandaag geen negatief verhaal meer”, zegt Peter Jan Bogaert, woordvoerder van het Agentschap Jongerenwelzijn, dat binnen de Vlaamse overheid bevoegd is voor pleegzorg.


Ontdek meer verhalen in het overzicht
Bron: Nieuwsblad.be

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.