Studenten belichten Signs of Safety

Ik doe er alles aan om Marie bij me te kunnen houden

Studenten van de opleiding journalistiek van de Limburgse hogeschool PXL hebben de voorbije maanden interviews en reportages gemaakt over jeugdhulp, met specifieke aandacht voor Signs of Safety. Ze kregen de deskundige begeleiding vanuit de Limburgse collega’s van OSD en de private partner De Wiekslag. Hier kan je alvast een eerste resultaat vinden: het verhaal van Elisa, die samen met consulenten en begeleiders hard timmert aan de toekomst voor haar 3 kinderen. Met dank aan iedereen die hieraan meewerkte.


Ontdek meer verhalen in het overzicht
Publicatie op readymag.com, studenten opleiding journalistiek van de Limburgse hogeschool PXL en Jongerenwelzijn regio Limburg

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.