Nood aan pleegouders die kinderen uit één gezin samen opvangen

Dat ze elkaar nog altijd hebben is het belangrijkste voor hun opvoeding en hopelijk kunnen ze daardoor opgroeien tot evenwichtige en gelukkige mensen

Steeds meer ouders nemen een pleegkind in huis: een kind dat tijdelijk of voor langere tijd een nieuwe thuis nodig heeft. Het aantal pleeggezinnen in Vlaanderen stijgt tot meer dan vierduizend. Maar "Pleegzorg Vlaanderen" merkt dat het moeilijk is om pleegkinderen uit één gezin samen een onderkomen te laten vinden. Er is dus dringend nood aan pleeggezinnen die broers of zussen samen willen opvangen


Ontdek meer verhalen in het overzicht
Bron: De Redactie - deredactie.be

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.