Jonge mensen met sluimerende psychische problemen

Eerstelijnsdiensten hebben belangrijke voelsprieten. Als zij gevoelig zijn voor vroege signalen van ernstige stoornissen en hiervoor snel hulp kunnen inroepen, dan hebben we al een pak tijd gewonnen

In heel Vlaanderen zijn er projecten rond vroegdetectie en vroeginterventie bij psychische problemen (VDIP). Deze projecten richten zich op jonge mensen tussen 16 en 35 jaar. In Antwerpen werkt VDIP nauw samen met het jongerenadviescentum. Die succesvolle ervaring zetten we in de kijker. Sociaal.Net sprak met Els Bovri, sociaal werker op JAC+ en  Geert Vandendriessche, psycholoog bij VDIP.


Ontdek meer verhalen in het overzicht
Bron: Sociaal.Net

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.