Extra geld voor crisishulp en begeleiding van meisjes in jeugdhulp

Bij positieve heroriëntering ligt de focus niet op de problemen van de jongeren en gezinnen, maar op hun mogelijkheden en oplossingen.

Meer investeringen in de jeugdhulp. Dat had Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) beloofd voor 2017. Over de verdeling van een extra budget van 3 miljoen euro bestaat nu alvast meer duidelijkheid. Zo gaat een deel van de middelen naar extra crisisopvang in Antwerpen, extra begeleiding van gezinnen en extra begeleiding van meisjes in de gemeenschapsinstelling van Beernem. Er gaat ook een half miljoen euro naar projecten rond beveiligde plekken voor 25 meisjes in de private sector. Dat heeft het agentschap Jongerenwelzijn vandaag bekendgemaakt.


Ontdek meer verhalen in het overzicht
Tekst: De Morgen, foto: Florian Van Eennoo

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.