Het belang van het kind staat altijd voorop

We werken aan een oplossing voor de kinderen en geven de ouders de hoop dat ze zelf iets aan de situatie kunnen doen

Een jongere die weinig naar school gaat, een kind dat lijdt onder de vechtscheiding van zijn ouders, kindermishandeling… De problemen die bij de medewerkers van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (agentschap Jongerenwelzijn) terechtkomen zijn altijd moeilijk en delicaat. ‘Er gaat inderdaad altijd een hele geschiedenis aan vooraf’, zegt Annie De Mets van het Ondersteuningscentrum in Gent. ‘Het is onze taak om de hulp opnieuw vlot te krijgen.’ Lees hier hoe Annie en haar collega’s minderjarige jongeren in een verontrustende situatie zo goed mogelijk proberen te helpen.


Ontdek meer verhalen in het overzicht
Tekst: www.13.vlaanderen.be, Foto: Florian Van Eenoo

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.