VLAAMS LOKET JEUGDHULP
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, bekijk een online versie
Jeugdhulp
Nieuwsbrief
NR 31 25/10/2018
Deze nieuwsbrief brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de jeugdhulp in Vlaanderen. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be. Hou verder ook www.jeugdhulp.be in het oog. Deze site brengt regelmatig nieuwe verhalen, interviews en cijfers over de jeugdhulp in Vlaanderen.
Terugblik op Dag van de Jeugdhulp
Op 11 oktober had de Dag van de Jeugdhulp plaats, rond het thema participatie. Meer dan 250 deelnemers uit de jeugdhulpsector namen deel aan een rijk gevuld programma met debat, sprekers en muziek. In de namiddag konden ze daarenboven deelnemen aan tal van workshops. Impressies doorheen de dag werden gedeeld via #jeugdhulptransparant, op Twitter en op Facebook.

De dag sloot traditiegetrouw af met de uitreiking van de Prijs Jeugdhulp.
  • De publieksprijs, via een online poll, ging naar het project Forta Kuné van OOOC De Luwte – vzw Oranjehuis – vzw Lejo – Vzw Amon (West-Vlaanderen).
  • De juryprijs – goed voor 10.000 euro – was voor Pleegzorg Provincie Antwerpen met het project ‘Jeugdrechtbank van de toekomst’.
Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Terugblik op Dag van de Jeugdhulp
Watwat.be helpt jongeren met hun dilemma’s
Watwat.be helpt jongeren met hun dilemma’s
Jongeren die vragen hebben over maatschappelijke thema’s - zoals pesten, drugs en seksualiteit - kunnen betrouwbare antwoorden vinden op de nieuwe website watwat.be. Zo'n 70 jeugdinfo-partners sloegen de handen in mekaar om een correct antwoord te leveren op meer dan 1.000 vragen waar jongeren mee kampen. Want wanneer ze googelen, is de informatie die ze vinden niet altijd even juist.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Voedselverlies meten: doe mee!
Een jaar geleden lanceerde het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de uitdaging om zoveel mogelijk zorgorganisaties voedselverlies te laten meten tijdens de Europese week van de afvalvermindering. Nu bijna een jaar later… doen ze het gewoon opnieuw!
  • Zo kunnen degene die reeds gemeten hebben, een nieuw ijkpunt vastleggen en het resultaat zien van reeds uitgevoerde acties.
  • Voor wie nog niet gemeten heeft, is het een ideaal moment om een startpunt vast te leggen.
Wil je deelnemen? De inschrijvingsmodule is beschikbaar! De enige voorwaarde is dat je het engagement aangaat om tegen voedselverlies te strijden. Heb je dat nog niet gedaan, vul dan snel de engagementsverklaring in. Meer weten? Neem een kijkje op de website. Of neem contact op met voedselverlies@wvg.vlaanderen.be.
Voedselverlies meten: doe mee!
Kenniskring té jongeren West-Vlaanderen
Reeds vele jaren organiseert SAM vzw, vroeger vanuit SEN vzw, kenniskringen rond té jongeren in West-Vlaanderen. Deze kenniskring richt zich tot praktijkwerkers die instaan voor de ondersteuning van jongeren met een randnormale begaafdheid of vermoeden van licht tot matige verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- of emotionele problemen. Het gaat over jongeren in de overgang van de jeugd- naar de volwassenhulpverlening. Focus is de uitwisseling van goede praktijken, methodieken, casusbesprekingen … Interessante methodieken worden nadien ook gedeeld via de kenniskringen van de andere regio’s en op www.kennisplein.be.

Werk jij met deze doelgroep vanuit de bijzondere jeugdzorg, VAPH, Buso, welzijnswerk, tewerkstellingssector, geestelijke gezondheid ….? Bekijk dan zeker de uitnodiging en schrijf je in.

Meer weten? Neem contact op met daniella.provost@samvzw.be en elina.vanwin@samvzw.be.
Kenniskring té jongeren West-Vlaanderen
Nieuw op Jeugdrecht.be
Op jeugdrecht.be verschenen een aantal artikels over het thema ‘rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen’: Heb je zelf nog een vraag rond rechten van jongeren in de hulpverlening? Neem contact op met de helpdesk. Met specifieke vragen rond NBMV kan je ook terecht bij Minor Ndako-Manoerea.
Boekentip: Mijn leven als superheld
Boekentip: Mijn leven als superheld
Meer dan 1.800 Vlaamse kinderen en jongeren zijn thuis- of dakloos. Samen met het Kinderrechtencommissariaat ontwikkelde CAW Oost-Brabant een opmerkelijk boek als hulpverleningsinstrument. Het boek vertelt over heel wat moeilijke thema’s in kindertaal, vanuit het standpunt van een 9-jarig jongetje. Door problemen op kindermaat bespreekbaar te maken, door hen er zelf over te laten vertellen, te laten tekenen, te schrijven …, vinden kinderen makkelijker een uitweg. Zij helpen elkaar om hun veerkracht terug te vinden in moeilijke situaties. “Mijn leven als superheld” is geschreven door Liv Leeman, kinderboekenschrijfster en kinderbegeleidster in CAW Oost-Brabant met jarenlange ervaring in de dak- en thuislozenwerking.

Meer weten? Bekijk de folder en ga naar de website.
AGENDA
Studiedag: inzetten op sociale netwerken
Sociale netwerken zijn 'des levens', en uiteraard nooit echt weggeweest. Toch zijn ze - in het licht van een snel veranderende samenleving, een veranderende kijk op 'goed sociaal werk' én een veranderend beleid - brandend actueel. Voel jij je uitgedaagd om hier met je doelgroep (verder) mee aan de slag te gaan maar zoek je wat inspiratie en motivatie? Heb je al (wat) ervaring, maar ben je toe aan wat (nieuwe) input of (intersectorale) uitwisseling? Of heb je gewoon interesse in het thema? Neem dan deel aan de studiedag op 15 november.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Praktijkdag participatie
Op 27 november organiseert de werkgroep participatie IROJ Antwerpen, in samenwerking met het departement WVG, een praktijkdag ‘Aan de slag met participatie in de jeugdhulp en de geestelijke gezondheidszorg’. Op een constructieve en verbindende manier wordt samen met jongeren en ouders gezocht naar goede praktijken. Alle deelnemers worden uitgenodigd om mee te reflecteren, uit te wisselen en samen krachtiger te worden door participatie.

Meer weten? Bekijk de uitnodiging.
Boekvoorstelling ‘Kleurrijke maatzorg’
Superdiversiteit is een maatschappelijke realiteit. Om daarop een gepast hulpaanbod te realiseren, maakte De Touter de voorbije 20 jaar een omslag in zijn werking. Het werkboek Kleurrijke maatzorg brengt ervaringen, verhalen en inzichten. Op vrijdag 23 november vindt de boekvoorstelling plaats met interessante sprekers, een hapje, een drankje en een streepje muziek. De voorstelling loopt van 13 uur tot 17 uur. Om 13:30 uur en om 15:30 uur zijn er een korte presentatie en een reflectie van externe deskundigen. Dit alles vindt plaats bij Terra, Auwersstraat 49 te Berchem. Inschrijven kan via kleurrijkemaatzorg@detouter.be.
Studiedag Healthy schools, healthy minds
Op 28 november organiseert HoWest een studievoormiddag rond het thema ‘Healthy schools, healthy minds’. Het thema is cyberpesten: hoe voorkomen of tussenkomen, hoe jongeren versterken in het omgaan met pestgedrag …

Meer weten? Lees de uitnodiging.
Uitnodiging EXPOO-congres
Op 4 december organiseert EXPOO, het expertisecentrum voor opvoedingsondersteuning, haar 11de EXPOO-congres. Centraal thema is de verdere uitbouw van de Huizen van het Kind tot laagdrempelige plaatsen waar gezinnen terecht kunnen met al hun vragen. Want zij hebben vragen over opvoeding en ouderschap, maar ook over gezondheid, onderwijs, vrije tijd, wonen, werkgelegenheid, geestelijk welbevinden, kinderopvang en materiële ondersteuning.

Het EXPOO-congres is intussen volzet maar zal de dag zelf worden gestreamd. Dit wil zeggen dat je de plenaire lezing en deellezingen kan volgen van achter je eigen bureau of samen met collega's via www.kindengezin.be/live.
Dialoogmoment ‘Wat is mano?’
Op 14 december organiseert IROJ Limburg een dialoogmoment ‘Wat is mano?’. Door het decreet Integrale jeugdhulp wordt van iedere professional verwacht dat hij kan omgaan met verontrustende situaties waarbij minderjarige betrokken zijn. Daarbij is er soms een vermoeden van maatschappelijke noodzaak en wordt een aanmelding bij een gemandateerde voorziening afgewogen. In de praktijk leidt dit tot vele uitdagingen, waarrond deze dialoogdag graag inspiratie wil delen. Doelgroep zijn medewerkers in de jeugdhulp.

Meer info? Neem contact op met raf.vanhoof@limburg.be.
Save the date: studiedagen decreet jeugddelinquentierecht
Op 1 februari (Brussel) en 12 februari 2019 (Gent) organiseert de Rechtsfaculteit van de KU Leuven (Instituut voor Sociaal Recht & Leuvens Instituut voor Criminologie) een studiedag over het decreet jeugddelinquentierecht. Hoe kwam dit decreet tot stand? Wat is de nieuwe positie van het parket? Wat is een positief project? En elektronische monitoring? Wat verandert er voor de gemeenschapsinstellingen? Hoe verhoudt het jeugddelinquentierecht zich tot de jeugdhulp? Wordt het meer evidence based? En doorstaat het een kinderrechtentoets?... Deze en vele andere vragen komen aan bod. De organisatie gebeurt i.s.m. Jongerenwelzijn, Cachet, Jo-In, KeKi, Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen, SAM, SOM, Unie Jeugdadvocaten, Unie Jeugdmagistraten, Vlaams Welzijnsverbond, Werkgroep Jeugdsanctierecht. Meer informatie volgt.
 
Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren.