VLAAMS LOKET JEUGDHULP
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, bekijk een online versie
Jeugdhulp
Nieuwsbrief
NR 28 03/05/2018
Deze nieuwsbrief brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de jeugdhulp in Vlaanderen. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be. Hou verder ook www.jeugdhulp.be in het oog. Deze site brengt regelmatig nieuwe verhalen, interviews en cijfers over de jeugdhulp in Vlaanderen.
Eén agentschap voor kinderen, jongeren en hun gezinnen
Kind en Gezin en Jongerenwelzijn versmelten tot één agentschap om kinderen, jongeren en gezinnen beter te ondersteunen. Deze eenmaking is een logische verdere stap om efficiënt en geïntegreerd te kunnen werken. De samensmelting wordt verder voorbereid in 2018 om in de loop van 2019 operationeel te worden. Een transitieteam zal de verandering begeleiden.

Meer weten? Lees het persbericht.
Permanentie JO-lijn tijdelijk 3 keer per week
Permanentie JO-lijn tijdelijk
3 keer per week
JO-lijn zal omwille van organisatorische redenen tijdelijk enkel bereikbaar zijn op:
  • Maandag: van 10u tot 13u
  • Woensdag: van 13u tot 17u
  • Vrijdag: van 13u tot 17u
JO-lijn is bereikbaar via het gratis nummer 0800 900 33 of via e-mail
jo-lijn@jongerenwelzijn.be.
Jeugdhulp tijdens de Week van de Opvoeding: zet je actie in de kijker
Jeugdhulp tijdens de week van de opvoeding: doe mee!
Van 16 tot 23 mei vindt de Week van de opvoeding plaats. Ook jeugdhulp zet vanaf nu zijn schouders mee onder het initiatief. Deel jouw acties en creaties tijdens de Week van de opvoeding op sociale media, met de hashtags #WVDO2018 #doedetattoo. Veel succes!
Cliëntoverleg en bemiddeling in de jeugdhulp: ook iets voor jou!
Zijn er veel hulpverleners actief rond het gezin dat je begeleidt en is afstemming nodig? Is er een conflict waardoor het verdere verloop van de hulpverlening in het gedrang komt? Staat de continuïteit van de jeugdhulp op het spel? Cliëntoverleg en bemiddeling in de jeugdhulp zijn twee methodieken die het hulpverleningstraject van een jongere of gezin terug vlot kunnen trekken. In beide gevallen wordt gewerkt met een onafhankelijke voorzitter of bemiddelaar, waardoor jij ook aan het overleg kan deelnemen met jouw pet op. Cliëntoverleg en bemiddeling zijn gratis en vraag je aan bij de regionale teams Continuïteit en toegang van Jongerenwelzijn (ACT).

Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Cliëntoverleg en bemiddeling: we komen naar je toe!
Werk je met kinderen en jongeren in een voorziening bijzondere jeugdbijstand of sector van personen met een handicap, een CAW, een CLB, K&G, een CGG, OCMW, een gemandateerde voorziening … en wil je verkennen of cliëntoverleg en bemiddeling een hulp kan zijn voor de jongeren en gezinnen die jij begeleidt? Wij komen graag naar je toe om kennis te maken en om het hoe, wat, voor wie en wanneer kort toe te lichten. We komen voor jou alleen, voor je team of voor een groep hulpverleners uit verschillende voorzieningen. We voorzien ongeveer 1 á 1,5 uur zodat er ruimte is voor vragen.

Interesse? Bel of e-mail ons om een afspraak te maken, en wij komen zo snel mogelijk langs!
Lancering website watikwil
Huisvesting van niet begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV)
De werkgroep ‘Huisvesting voor (ex-)NBMV’s’ van het Platform Kinderen op de Vlucht heeft drie tools ontwikkeld om de toegang tot huisvesting van NBMV’s en ex-NBMV’s te verbeteren. Het gaat om:
  • een sociale kaart
  • een FAQ
  • een brochure
Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Nieuw: boek ‘Instelling? Positief’
Nieuw: boek ‘Instelling? Positief’
Het boek ‘Instelling? Positief’ portretteert jonge mensen en jongeren van geest die met jeugdhulp te maken kregen. De gebeurtenissen in hun jeugd bepaalden mee wie ze nu zijn. Toch zijn ze ook veel meer dan de moeilijkheden die ze kenden. Daarom delen ze hun verhaal. Niet het verhaal van hun instelling, maar het verhaal van hun keuze voor een positieve ingesteldheid. Wil je graag een boek? Stuur dan een e-mail naar contact@cachetvzw.be.
Brochure over het omgaan met toestemming van ouders
Brochure over het omgaan met toestemming van ouders
Als ze voor een kind therapie opstarten, vragen veel therapeuten en organisaties in de geestelijke gezondheidszorg de expliciete toestemming van de twee ouders. Soms is die toestemmingsvoorwaarde een struikelblok. Als één van de ouders geen toestemming geeft, kan het recht op gezondheidszorg van een kind in het gedrang komen. De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat krijgt daar regelmatig signalen over. In een nieuwe brochure reikt het Kinderrechtencommissariaat handvatten aan om in de praktijk om te gaan met toestemming van ouders en het recht op gezondheidszorg van kinderen.
AGENDA
Expo Trots toont het ware gelaat van de sociaal werker
In het Guislain-museum van Gent vindt nog tot 3 juni een fototentoonstelling plaats over sociaal werk. In de expo Trots toont fotograaf Philippe Swiggers het ware gelaat van de sociaal werker waarmee hij kwetsbare mensen in de ogen kijkt. Hij doet dit door sociaal werkers in Vlaanderen tijdens hun werk op te zoeken en te fotograferen in hun echte doen en laten. De betekenis van ‘het sociale’, het belang van authentieke interactie voor echt sociaal werk, legt hij vast met zijn lens. Zo toont hij de waardevolle plek van sociaal werk in onze huidige samenleving.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Actueel overzicht van rechtspraak in VOS- en MOF-dossiers
Jeugdrecht is een domein dat volop in beweging is. Een actueel overzicht van rechtspraak in VOS- en MOF- dossiers is onontbeerlijk voor iedere betrokkene . Daarom organiseren de Unie van Jeugdadvocaten en het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK) een aantal studiemomenten rond rechtspraak Jeugdrecht ( actueel overzicht van rechtspraak in VOS en – MOF dossiers). Deze vinden plaats op 8 mei in Brugge, op 5 juni in Antwerpen en op 12 juni Hasselt.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Actueel overzicht van rechtspraak in VOS- en MOF-dossiers
29 mei: inspiratiedag forensische methodieken
Met het decreet Jeugddelinquentierecht creëert Vlaanderen een duidelijk onderscheid tussen reacties naar aanleiding van een delict en maatregelen in het kader van integrale jeugdhulp. Maar, hoe gaan we nu best om met minderjarigen die delinquent gedrag stellen? Welke ambulante methodieken zetten we in als reactie op een delict? Wanneer komt een residentiële plaatsing in beeld en hoe geven we hieraan vorm binnen de gemeenschapsinstellingen? Op deze en vele andere vragen geven we antwoorden vanuit het decreet Jeugddelinquentierecht zelf, vanuit een onderzoek naar werkzame ambulante forensische methodieken, en vanuit de praktijk door de voorzieningen zelf aan het woord te laten. De inspiratiedag is gratis, inschrijven verplicht. Dit kan tot 14 mei.

Meer weten? Lees de uitnodiging.
Ontdek RADAR op 29 mei
Waarschijnlijk heb je al vaak gehoord van RADAR, het netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren. Maar misschien ben je nog niet goed op de hoogte van wat RADAR precies is, waarvoor het staat en waarvoor je er terecht kan? Of weet je helemaal nog niet wat RADAR is? Dan is deze kennismaking bedoeld voor jou! Op 29 mei is er een kennismakingsdag, van 8u45 tot 13u. Deze vindt plaats in PC Ariadne in Lede. Deelnemen is gratis, inschrijven verplicht. Kan je er niet bij zijn op 29 mei? Op 2 oktober vindt een identieke infovoormiddag plaats.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Vorming suïcidepreventie bij jongeren
In het voor- en het najaar vinden twee driedaagse vormingen plaats over suïcidepreventie bij jongeren. Dat moet helpen het taboe rond zelfdoding te doorbreken. Naast het verwerven van vaardigheden gaat veel aandacht naar het belang van de eigen houding ten aanzien van suïcide. Er is dan ook gekozen voor een ervarings- en persoonsgerichte aanpak. Deze stimuleert de deelnemers om hun eigen visie, beleving en gedrag rond suïcide te verkennen en te bevragen.

Meer weten? Check zelfmoord1813.be of de folder voor meer informatie en inschrijvingsmodaliteiten.
15 juni: 20 jaar Kinderrechtencommissariaat
Vier op 15 juni 2018 samen met Kristel Verbeke, Bert Gabriëls, Ish Ait Hamou en Dalilla Hermans de twintigste verjaardag van het Kinderrechtencommissariaat. Beleef debatten over onder meer racisme, onderwijs en gelijke kansen en het belang van nabijheid in de jeugdhulp. Geniet van de twaalf-minuten-speeches over participatie, milieu, afstamming, migratie en meer. Proef van de inleefsessie kinderrechten, poetryslam én muziek van de Troubadours. Ontdek het gevarieerde programma van 'Kind in alle staten' in De Bijloke te Gent. Schrijf in via de site van De Bijloke.
15 juni: 20 jaar Kinderrechtencommissariaat
Save the date studiedag jeugdhulp
Op 28 september organiseert Jongerenwelzijn in de voormiddag een studiedag over de stand van zaken en de toekomst van de (integrale) jeugdhulp met als titel ‘Heeft dat de zaak veranderd?’. Meer informatie over het programma en inschrijven volgt later.
 
Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren.