VLAAMS LOKET JEUGDHULP
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, bekijk een online versie
Jeugdhulp
Nieuwsbrief
NR 25 20/12/2017
Deze nieuwsbrief brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de jeugdhulp in Vlaanderen. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be. Hou verder ook www.jeugdhulp.be in het oog. Deze site brengt onder meer regelmatig nieuwe verhalen, interviews en cijfers over de jeugdhulp in Vlaanderen.
Cliëntoverleg en bemiddeling aanvragen bij ACT
Vanaf 1 januari 2018 staat de afdeling Continuïteit en toegang (ACT) van Jongerenwelzijn in voor de organisatie van cliëntoverleg en bemiddeling. De aanvragen voor het organiseren ervan richt je vanaf dan aan de regionale teams continuïteit van ACT. Dat gebeurt door het versturen van een ingevuld aanvraagformulier cliëntoverleg integrale jeugdhulp of aanvraagformulier bemiddeling in de jeugdhulp naar het team van jouw regio. In de loop van 2018 zullen hulpverleners met toegang tot INSISTO een dergelijk overleg ook rechtstreeks via INSISTO kunnen aanvragen. Meer informatie daarover volgt later.

Meer weten? Lees het volledige bericht op de website.
Permanentie jeugdhulpregie en indicatiestelling
Permanentie jeugdhulpregie en indicatiestelling
Tussen Kerstmis en nieuwjaar zijn de regionale teams ACT bereikbaar op 27, 28 en 29 december, telkens van 9u tot 12u, en van 14u tot 16u, via de gebruikelijke permanentienummers en e-mailadressen.
Erkenningsbesluit Vertrouwenscentra Kindermishandeling
Het nieuwe erkenningsbesluit voor de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK's) is op 17 november goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit coördineert bestaande regelgeving in één overzichtelijk besluit. Het vereenvoudigt ook een aantal erkenningsvoorwaarden.
  • Het vermeldt een geactualiseerde missie en een overzicht van de bestaande opdrachten.
  • Daarnaast wordt de organisatie van de chat nupraatikerover.be wettelijk verankerd.
  • Tenslotte regelt het besluit de erkenning van een partnerorganisatie voor de VK's. Hiertoe is het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling (VECK) opgericht.
Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Erkenningsbesluit Vertrouwenscentra Kindermishandeling
Terugblik studiedag recht op instemming
Op 1 december organiseerden het departement WVG en de stuurgroep cliëntenrechten de studiedag ‘Het recht op instemming in de jeugdhulp, een recht met veel dimensies’ met zo’n 200 deelnemers. Er was aandacht voor het regelgevend kader en verder gaven jongeren en ouders hun kijk op het thema. De jongeren van Cachet deden dit live, en er waren filmpjes met getuigenissen. Het belang van goede informatie, voortdurende participatie en keuzemogelijkheden vormden de rode draad. Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen sloot de voormiddag af met een kritische maar ook inspirerende blik op de praktijk van de hulpverlening en vroeg extra aandacht voor gezinnen in armoede. In de namiddag brachten zeven thematische werkgroepen verdere verdieping.

Meer weten? De presentaties, een aantal filmpjes en de verslagen van de werkgroepen zijn te vinden op de website.
Versterking rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: vragen en antwoorden
Versterking rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: vragen en antwoorden
Sinds de lancering van de oproep op 20 juli 2017 - tot het vormen van samenwerkingsverbanden jeugdhulp om te komen tot snel inzetbare rechtstreeks toegankelijke hulp - ontving het projectteam heel wat vragen van praktische en inhoudelijke aard. Een overzicht van veel gestelde vragen en de antwoorden daarop zijn te vinden op de website, onderaan bij Documenten.
SAM, het nieuwe steunpunt voor Mens en Samenleving
Vanaf 1 januari 2018 zetten Steunpunt Jeugdhulp, Steunpunt Expertisenetwerken, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Vlaams Centrum Schuldenlast en Samenlevingsopbouw Vlaanderen zich samen in voor een sociale, rechtvaardige en duurzame samenleving. Het nieuwe steunpunt SAM ondersteunt praktijkwerkers, sociale organisaties en beleid in het formuleren van individuele en structurele antwoorden op welzijnsproblemen en sociale uitsluiting. Het gekende aanbod blijft bestaan, alle lopende projecten en engagementen worden verdergezet. Door een intersectorale aanpak zullen kennis, goede praktijken en methodieken hun weg vinden naar een breder publiek.
Vooraankondiging studiedag beroepsgeheim
Vooraankondiging studiedag beroepsgeheim
Op 13 maart organiseren SAM vzw, Karel de Grote Hogeschool en AP Hogeschool Antwerpen, in samenwerking met enkele partners, een studievoormiddag rond beroepsgeheim in Antwerpen. Hou de datum alvast vrij! Meer informatie is vanaf half januari te vinden in de activiteitenkalender op www.kennisplein.be of de themapagina’s beroepsethiek / beroepsgeheim.

Meer weten? Contacteer Kris Stas of Annemie Van Looveren.
Beroepsgeheim voor jeugdhulpverleners
Op 9 november sloot Steunpunt Jeugdhulp haar jaarthema beroepsgeheim voor jeugdhulpverleners af met een studiemoment. Na toelichtingen over het juridisch kader, aansprakelijkheid en omgaan met ethisch dilemma, volgde een uitwisseling onder de deelnemers. De presentatie en een weerslag van de gesprekken is te vinden op de website. Ook in 2018 blijft het thema actueel – onder SAM vzw. De ontwikkelingen in het beroepsgeheim volgden elkaar snel op. De poster Beroepsgeheim voor jeugdhulpverleners is dan ook al toe aan een update. Vanaf 2018 kunnen nieuwe posters besteld worden bij SAM vzw. Wie echter al een poster hangen heeft, kan deze actualiseren met een kleine toevoeging die op de website terug te vinden is. Tot slot staat begin 2018 een 2-daagse vorming Ethisch verantwoord hulpverlenen en beroepsgeheim gepland. Schrijf je snel in!
Beroepsgeheim voor jeugdhulpverleners
 
Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren.