VLAAMS LOKET JEUGDHULP
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, bekijk een online versie
Jeugdhulp
Nieuwsbrief
NR 24 16/11/2017
Deze nieuwsbrief brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de jeugdhulp in Vlaanderen. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be.

Hou verder ook www.jeugdhulp.be in het oog. Deze site brengt onder meer regelmatig nieuwe verhalen, interviews en cijfers over de jeugdhulp in Vlaanderen.
Integratie van pleegzorg in crisisnetwerken
In Vlaanderen is pleegzorg de prioritair te verkiezen hulp bij uithuisplaatsing van jonge kinderen, ook in crisissituaties. De focus ligt op jonge kinderen (0 tot 6 jaar). Voor crisissituaties die een snel antwoord vereisen (dezelfde dag), wordt crisispleegzorg vanaf 1 januari 2018 geïntegreerd in de crisisnetwerken. Hulpverleners die ondersteuning zoeken bij het omgaan met een crisissituatie, kunnen terecht bij het crisismeldpunt van hun regio. Dat zal een aangepast hulpaanbod formuleren, in overleg met de aanmelder. Daarbij zullen ze naast consult, interventie, begeleiding en verblijf nog meer kunnen inzetten op crisispleegzorg. Indien onmiddellijke nood aan vervolghulpverlening wordt ingeschat, zullen ook voor deze situaties dezelfde modaliteiten mogelijk zijn (i.c. VIST CRISIS). Hulpverleners die op een crisissituatie willen anticiperen (binnen enkele dagen, maar niet dezelfde dag), kunnen nog steeds terecht bij de provinciale diensten voor pleegzorg.
Uitnodiging studiedag ‘Rechten in de jeugdhulp’
Uitnodiging studiedag ‘Rechten in de jeugdhulp’
Op 1 december vindt de studiedag ‘Rechten in de jeugdhulp’ plaats. Om hulp te bieden in de vrijwillige jeugdhulp, is de instemming van de minderjarige en/of ouders nodig. Dit klinkt heel evident, maar blijkt het in de praktijk niet altijd te zijn. Wie moet waarvoor instemming geven? Hoe ver reikt de regelgeving? Wanneer kun je echt van instemming spreken? Wat als niet alle betrokkenen ‘mee willen’? En wat zijn essentiële voorwaarden om hier een mooi proces in te lopen? De studiedag wil handvatten bieden om weloverwogen met het recht op instemming om te gaan. Meer informatie is te vinden in de uitnodiging. Inschrijven kan tot 23 november of tot het maximum aantal deelnemers bereikt is.
Nood aan cliëntoverleg of bemiddeling?
Vanaf 1 januari 2018 neemt de afdeling Continuïteit en toegang (ACT) de organisatie van cliëntoverleg en bemiddeling over. Vanaf dan worden de aanvragen verwerkt door het info-en aanspreekpunt continuïteit in de regio’s. In de praktijk verandert er niet zoveel. Cliëntoverleg en bemiddeling blijven twee belangrijke instrumenten om continuïteit in de jeugdhulp te garanderen en kunnen ingezet worden om hulpverlening beter op elkaar af te stemmen of breuken in de jeugdhulp te vermijden. Samen, met een externe voorzitter of onafhankelijke bemiddelaar, constructief naar een oplossing zoeken, blijft de inzet. De nieuwe contactgegevens zullen tijdig bekendgemaakt worden via deze nieuwsbrief en de website.
Nood aan cliëntoverleg of bemiddeling?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Huizen van het Kind
Uit de bevraging ‘Een beeld van de Huizen van het Kind’ bleek dat verschillende Huizen van het Kind reeds actief aan de slag zijn om een link te maken met jeugdhulp en omgekeerd. Daarom is een bezoek gebracht aan zes Huizen van het Kind die hiermee exploreren en zijn enkele dialoogtafels georganiseerd. Dat heeft geleid tot een conceptnota. Het gaat over een werkdocument, de tekst is dus nog niet finaal. De feedback van een aantal betrokkenen wordt nog verwerkt en het geven van bijkomende toevoegingen of bedenkingen is nog mogelijk via huizenvanhetkind@kindengezin.be. Dat moet leiden tot een finale tekst die de dialoog en dynamiek tussen de jeugdhulp en de Huizen van het Kind verder bevordert - binnen beleid en praktijk.
Nupraatikerover
Dit najaar staat voor het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel in het teken van de bekendmaking van Nupraatikerover. De aanloop naar de “Help ons helpen”-campagne is onlangs ingezet. Deze actie maakt via het veilige Thunderclap-platform gebruik van Facebook en Twitter om Nupraatikerover op 20 november (Internationale Dag van de Rechten van het Kind) extra onder de aandacht te brengen. Ook jij kan deze actie steunen, bv. door mee te doen aan de Thunderclap of door nu alvast ruchtbaarheid te geven aan het initiatief via de eigen website, Facebook, Twitter … Meer informatie is te vinden op de website.
Nupraatikerover
Uitstel betaling incentives crisishulp
Sinds 1 januari 2017 worden alle crisisvragen geregistreerd in INSISTO. Dat geldt ook voor de crisishulp die aangeboden wordt door de voorzieningen op vraag en verwijzing van de crisismeldpunten. De rapportagetool die moet toelaten om cijfergegevens uit INSISTO te genereren over de crisishulp, wordt op korte termijn gefinaliseerd. Omdat de validatie van de cijfergegevens nog niet volledig is afgerond, zal de betaling van de incentives voor de eerste helft van 2017 uitgesteld worden naar 2018. Vanaf 2018 zal de betaling van de incentives terug halfjaarlijks verlopen. Vragen? Neem contact op met nele.wynants@jongerenwelzijn.be.
Terugkoppeling uitbreidingsbeleid voor minderjarigen met een handicap 2017
Er is een overzicht beschikbaar van het gevoerde PAB uitbreidingsbeleid 2017 voor minderjarigen met een handicap. Deze is terug te vinden op de website.
Studiedag  herstel in gemeenschapsinstelling De Kempen
Studiedag herstel in gemeenschapsinstelling De Kempen
Op 16 oktober vierden gemeenschapsinstelling De Kempen en haar HCA-partners - meer bepaald de HCA-diensten BAAL, HCA-BIC, CAFT, Elegast, ADAM en Alba -, hun 10-jarige samenwerking. Zo vond in het VAC Hasselt een studiedag plaats met als thema herstelgericht werken. Meer weten? Lees het volledige verslag. Ook de presentaties en documenten van de studiedag zijn terug te vinden op de website.
Strijden tegen voedselverlies!
Wil je weten hoeveel voedsel jouw organisatie verliest? Wil je voedselverlies in de toekomst verminderen? Start dan met een nulmeting! Want het echte werk kan pas beginnen zodra je weet hoeveel je verliest. Neem daarom deel aan de nulmeting van 20 tot en met 26 november tijdens de ‘Europese Week van de Afvalvermindering’.

Wat moet je doen om deel te nemen?
Toon dat je mee wil strijden en engageer je als organisatie binnen de welzijns- en gezondheidssector die actief naar oplossingen zoekt tegen voedselverlies. Daarna kan je je inschrijven voor de nulmeting en krijg je toegang tot een portaal met meetmethodes, rekentabellen, registratiesjablonen en communicatiemateriaal.

Meer weten?
Neem een kijkje op de website. Je kan met al je vragen rond deze nulmeting ook terecht bij voedselverlies@wvg.vlaanderen.be.
 
Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren.