VLAAMS LOKET JEUGDHULP
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, bekijk een online versie
Jeugdhulp
Nieuwsbrief
NR 22 25/08/2017
Deze nieuwsbrief brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de jeugdhulp in Vlaanderen. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be.

Hou verder ook www.jeugdhulp.be in het oog. Deze site brengt onder meer regelmatig nieuwe verhalen, interviews en cijfers over de jeugdhulp in Vlaanderen.
Regionale infomomenten over de vertrouwenspersoon in de jeugdhulp
De vorige nieuwsbrief jeugdhulp kondigde de regionale infomomenten over de vertrouwenspersoon in de jeugdhulp reeds aan. De definitieve data en locaties zijn intussen gekend. Inschrijven kan via onderstaande linken:
Preventie radicalisering: projectoproep tegengeluiden
Preventie radicalisering: projectoproep tegengeluiden
Vanuit de vaststelling dat het extremistisch discours op dit moment heel luid klinkt en dat alternatieve stemmen te weinig worden gehoord, wordt ingezet op boodschappen en verhalen die dit extremistisch discours ondermijnen. Concreet wil de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur via een oproep organisaties, onderwijsinstellingen en lokale besturen ondersteunen om dergelijke boodschappen en verhalen luider te laten klinken. Initiatiefnemers die willen intekenen, kunnen gedurende maximaal 2 jaar een beroep doen op projectsubsidies. De projectperiode start op 1 maart 2018.
Meer info? Neem een kijkje op de website.
Oproep rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
Het tweede jaarverslag van de jeugdhulp bevestigt de tendensen van een nieuw jeugdhulplandschap: kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp schuift dus steeds dichterbij onze gezinnen. Ook blijven de crisisnetwerken een sterke aantrekking vormen voor vragen naar directe ondersteuning. Verder moeten ook de wachttijden binnen de jeugdhulp worden aangepakt. Om deze tendensen te keren en gezinnen te ondersteunen - ook in wachtperiodes -, moet worden geïnvesteerd in een snelle en voldoende nabije jeugdhulp. Met als vertrekpunt 1 gezin = 1 plan. Daarom gaat in 2018 en 2019 25 miljoen euro extra naar de jeugdhulp.

Op 25 september vindt alvast een toelichting van het beleid plaats in het Herman Teirlinckgebouw. Inschrijven kan via voorzieningenbeleid@jongerenwelzijn.be. Verder komen er regionale infomomenten, telkens van 9u30 tot 13u. Hieronder staan alvast de data en locaties. Verdere info – bijvoorbeeld rond inschrijven - volgt.
 • Oost-Vlaanderen: 27/09/2017 in het VAC Gent
 • Antwerpen: 03/10/2017 in het Huis van de sport
 • Limburg: 11/10/2017 in het VAC Hasselt
 • Brussel: 16/10/2017 in het VAC Brussel
 • Vlaams-Brabant: 18/10/2017 in het VAC Leuven
 • West-Vlaanderen: 20/10/2017 in Boeverbos Brugge
Meer info is te lezen in de rondzendbrief en de oproep.
Oproep rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
Ondersteuningsmogelijkheden voor jongvolwassenen met een handicap
Wanneer een persoon met een handicap meerderjarig wordt, stelt zich regelmatig de vraag welke ondersteuningsmogelijkheden er nog zijn als de jeugdhulp stopt. Om de verderzetting van de reeds lopende hulp te kunnen waarborgen kan een multifunctioneel centrum ook na de leeftijd van 18 of 21 jaar verder ondersteuning blijven bieden. Onder bepaalde voorwaarden kan dit zelfs tot en met 25 jaar.

Ook binnen Jongerenwelzijn hebben de teams jeugdhulpregie van de Intersectorale Toegangspoort een aantal instrumenten tot hun beschikking om de continuïteit van ondersteuning te kunnen waarborgen tot de overstap naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige kan gerealiseerd worden. Het VAPH heeft de verschillende ondersteuningsmogelijkheden en procedures voor jongvolwassenen op een rijtje gezet op haar website. Je kan deze informatie op de website van het VAPH vinden.
Klankbordgroep voor draaiboek ‘gedeelde trajecten’
Op 8 maart ging het project ‘gedeelde trajecten private voorzieningen BJB – gemeenschapsinstellingen’ van start. Toen ging ook een werkgroep – met vertegenwoordigers van enkele CANO-organisaties en de gemeenschapsinstellingen - aan de slag met het uitwerken van een draaiboek ‘gedeelde trajecten’. Op 15 september organiseert de werkgroep een klankbordgroep in het Ellipsgebouw in Brussel voor het vergaren van feedback op het ontwerp van draaiboek. Zo zal samen worden nagedacht over welke concrete rollen, verantwoordelijkheden en acties van elke actor verwacht worden in een gedeeld traject (voor, tijdens en na een verblijf in een gemeenschapsinstelling). Dat moet leiden tot heldere en verbindende afspraken. De werkgroep zal met de geleverde input verder aan de slag gaan. Op 22 december is een laatste klankbordgroep gepland met de voorstelling van een definitieve handleiding.

Save the date 1 december: studiedag over het recht van minderjarigen en ouders op instemming met jeugdhulp
De studiedag behandelt verschillende dimensies:
 • regelgevend kader met betrekking tot instemming met jeugdhulp;
 • ouderlijk gezag en autonomie van de minderjarige;
 • inschatten van bekwaamheid om in te stemmen;
 • instemming bij hoogconflictueuze scheidingen;
 • de positie van opvoedingsverantwoordelijken;
 • instemming en verontrustende situaties;
 • aandachtspunten en beleving van minderjarigen en ouders bij dit alles.
Er wordt zowel plenair als in werkgroepen gewerkt. Er komen inspirerende praktijken aan bod en het begeleidingsproces naar instemming staat centraal. De studiedag vindt plaats in de Factorij in Schaarbeek. Een gedetailleerd programma volgt later.
Save the date 1 december: studiedag over het recht van minderjarigen en ouders op instemming met jeugdhulp
Jeugdhulp strijdt mee tegen voedselverlies!
Jeugdhulp strijdt mee tegen voedselverlies!
Hebben jullie het gevoel dat er vaak veel voedseloverschotten terugkeren naar de keuken? Vragen jullie zich af hoeveel voedselverlies uw organisatie kost? Jullie spelen met de idee om iets te doen om minder afval te hebben? Dan zijn jullie niet alleen, veel organisaties stellen zich deze vragen. Dat geldt ook voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Dat wil samen met alle welzijn- en gezondheidssectoren strijden tegen voedselverlies. Meer weten over het thema voedselverlies? Benieuwd naar getuigenissen? Wil je voedselverlies vermijden? Neem dan een kijkje op de website. Je vindt er o.a. getuigenissen, tips & tricks … en meer informatie over een nulmeting die eind november wordt georganiseerd. Is dit een thema dat je aanspreekt? Schrijf je dan zeker in voor de infosessie die het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin organiseert op vrijdag 29 september.
 
Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren.