VLAAMS LOKET JEUGDHULP
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, bekijk een online versie
Jeugdhulp
Nieuwsbrief
NR 19 10/05/2017
Deze nieuwsbrief brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de jeugdhulp in Vlaanderen. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be.

Hou verder ook www.jeugdhulp.be in het oog. Deze site brengt onder meer regelmatig nieuwe verhalen, interviews en cijfers over de jeugdhulp in Vlaanderen.
Dag van de Jeugdhulp: schrijf je nu in!
Op woensdag 31 mei vindt de Dag van de Jeugdhulp plaats. Plaats van gebeuren is De Vooruit in Gent. Thema dit jaar is ‘geestelijke gezondheid in de jeugdhulp – voorbij het taboe’. Het programma in de voormiddag richt zich tot professionelen in de jeugdhulp. Daarbij vindt ook de uitreiking van de Prijs Jeugdhulp 2017 plaats. Plaatsen zijn beperkt dus schrijf je nu meteen in!

Ook in de namiddag is er heel wat te beleven, maar dan voor jongeren in de jeugdhulp en hun begeleiders. Blikvangers zijn Baba Yega en Radio Gaga. Meer info is te vinden in de uitnodiging voor jongeren. Werk je zelf met jongeren in de jeugdhulp? Spoor ook hen aan om zich meteen in te schrijven! Zo maken we samen een echt succes van deze vernieuwde Dag van de Jeugdhulp.
Dag van de Jeugdhulp
Visienota vertrouwenspersoon in de jeugdhulp
Elke minderjarige in de jeugdhulp heeft recht op bijstand door een vertrouwenspersoon. Deze kan deelnemen aan gesprekken, de minderjarige ondersteunen om zaken te verwoorden, contact opnemen met de hulpverlener van de minderjarige, (samen) zijn dossier inkijken … Omdat er veel vragen, onduidelijkheden en uiteenlopende visies leven over de invulling van de vertrouwenspersoon, is een visienota uitgeschreven. Deze beschrijft ook wat van een hulpverlener verwacht wordt. De nota zal vanuit de praktijk en ervaringen in het werkveld verder worden verfijnd.

Meer weten? Neem een kijkje op rechtspositie.be. Of stel een vraag aan de helpdesk jurist@tzitemzo.be of de helpdesk van jeugdrecht.be

Save the date: In het najaar van 2017 vindt in elke regio een informatiemoment over de vertrouwenspersoon plaats. Ook de IROJ nemen hierin initiatief. Meer informatie volgt!
Breder aanbod voor meisjes binnen de gemeenschapsinstellingen
Start campagne vertrouwenspersoon in de jeugdhulp
Ondanks hun meerwaarde zijn nog niet veel vertrouwenspersonen actief in de jeugdhulp. Daarom wordt nu een campagne gelanceerd. Die wil jongeren in de jeugdhulp tonen wat een vertrouwenspersoon voor hen kan betekenen. Het filmpje leidt naar de site mijnvertrouwenspersoon.be - met informatie voor jongeren, ouders én vertrouwenspersonen -, en wordt verspreid via sociale media en via een mailing naar diensten en organisaties in de jeugdhulp. Deel het zeker ook met jouw jongeren!

Ander campagnemateriaal nodig? Download het campagnemateriaal.

Meer weten?
Ga naar mijnvertrouwenspersoon.be
Zorgcontinuïteit bij het VAPH
Samen met de invoering van de persoonsvolgende financiering voor meerderjarige personen met een handicap, voert het VAPH het principe van ‘zorgcontinuïteit’ in. Jongeren met een handicap die als minderjarige genoten van VAPH-ondersteuning en voor wie een verderzetting van ondersteuning als meerderjarige gewenst en aangewezen is, krijgen bij voorrang een persoonsvolgend budget (PVB). Het principe van zorgcontinuïteit wordt gefaseerd ingevoerd. De Vlaamse regering maakt hiervoor de komende jaren extra middelen vrij.

In eerste instantie wordt maximaal een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld ter waarde van de ondersteuning die iemand als minderjarige genoot. Indien er vraag is naar meer ondersteuning, en dus een hoger budget, wordt deze vraag beoordeeld op ‘prioriteit’. Binnen de prioriteitengroep wordt de vraag chronologisch gerangschikt op de datum van aanvraag van het persoonsvolgend budget. Zo krijgt elke betrokkene op termijn het gevraagde en toegewezen budget ook effectief ter beschikking.
Meer weten? Neem een kijkje op de website
Thuisbegeleidingsdiensten VAPH
Sinds 1 januari 2017 hebben de thuisbegeleidingsdiensten geen aparte erkenning meer binnen het VAPH. Het grootste deel van hun aanbod is nu rechtstreeks toegankelijk. Door gewijzigde regelgeving kunnen zij nu tot 36 mobiele begeleidingen aanbieden per gebruiker (elk jaar vernieuwbaar), zonder hiervoor langs de intersectorale toegangspoort te gaan. In de praktijk werkten vele thuisbegeleidingsdiensten al op die manier.

Voor rechtstreeks toegankelijke hulp is geen vastgestelde handicap vereist, maar de meeste diensten behouden uiteraard hun specialisatie. Daarnaast houdt het merendeel nog een beperkte capaciteit niet-rechtstreeks toegankelijke hulp. Deze dient om intensieve begeleidingstrajecten op te zetten (meer dan 36 mobiele begeleidingen op jaarbasis) of voor gecombineerde trajecten (om hun ondersteuning te combineren met andere, niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning van het VAPH).
Studiedag ‘Jeugddelinquentie en gesloten publieke opvang’
Succesvolle studiedag gesloten opvang
Op 2 mei vond de studiedag van de afdeling Gemeenschapsinstellingen van Jongerenwelzijn plaats, met als thema de toekomst van gesloten opvang in Vlaanderen. Het initiatief bleek een groot succes: een volle zaal met meer dan 260 aanwezigen uit het werkveld in het mooie Paleis der Academiën, boeiende sprekers en debatten en een internationale expert, de Noor Tore Andreassen, die toelichting gaf over het succesvolle MultifunC-verhaal.

Meer weten?
Bekijk de presentaties van de studiedag, inclusief linken naar interviews, onder meer met Tore Andreassen over het MultifunC-model.
Resultaten ad-hoc werkgroep jeugdhulpregie
Naar aanleiding van de resolutie van het Vlaams Parlement boog een werkgroep met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen zich over een vereenvoudiging van de werkingsprocessen van jeugdhulpregie. De werkgroep stelt nu een aantal veranderingen voor, maar bevestigt ook een aantal werkingsprocessen. De komende maanden staan in het teken van de implementatie van deze aanbevelingen. De communicatie hierover zal gebeuren via het berichtenblad van ACT en/of via de regionale toegangspoorten.
 
Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren.