VLAAMS LOKET JEUGDHULP
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, bekijk een online versie
Jeugdhulp
Nieuwsbrief
NR 18 22/03/2017
Deze nieuwsbrief brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de jeugdhulp in Vlaanderen. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be.

Hou verder ook www.jeugdhulp.be in het oog. Deze site brengt onder meer regelmatig nieuwe verhalen, interviews en cijfers over de jeugdhulp in Vlaanderen.
Gedeelde trajecten gemeenschapsinstellingen en private partners
De afgelopen jaren zetten de gemeenschapsinstellingen en hun partners actief in op het verdiepen en verbreden van de onderlinge afstemming en samenwerking. Daarenboven is fors geïnvesteerd in modules en werkvormen die de uitstroom van jongeren uit de gemeenschapsinstelling bevorderen. Tijd dus voor een duidelijke doorstart met verdieping en met een transparant en eenduidig afsprakenkader.
Meer informatie is te vinden op de website
Breder aanbod voor meisjes binnen de gemeenschapsinstellingen
Breder aanbod voor meisjes binnen de gemeenschapsinstellingen
Binnen de gemeenschapsinstellingen zijn er momenteel 73 plaatsen voor meisjes. De nood aan meer plaatsen voor meisjes blijkt regelmatig. Daarom organiseert Jongerenwelzijn in de loop van 2017 een ombouw van 8 plaatsen voor jongens naar 8 plaatsen voor meisjes. Een betere regionale spreiding komt daarenboven tegemoet aan de vraag van ouders, verwijzers en hulpverleners om meer contextgericht te kunnen werken.
Lees de volledige tekst op de website
Extra aandacht voor jongeren met zeer complexe problematieken in de gemeenschapsinstellingen
De realiteit van jongeren met zeer complexe problematieken die vaak voor een (veel te) lange tijd in de gemeenschapsinstellingen verblijven, noopt tot het aanpassen van de werking voor en de aanpak van deze doelgroep binnen de gemeenschapsinstellingen. Daarom zal elke campus in de loop van 2017 een speciale unit geïndividualiseerde begeleiding(GIB) ontwikkelen.
Lees de volledige tekst op de website
Huisstijlelement, schuine lijnen
Werking regionale teams continuïteit breidt uit
De regionale afdelingen Continuïteit en toegang (ACT) maken hun opdrachten inzake continuïteit in en van de jeugdhulp meer concreet. Zo bouwen ze een info- en aanspreekpunt continuïteit uit, waar hulpverleners terecht kunnen voor ondersteuning in moeilijke en complexe situaties. Daarnaast faciliteert en ondersteunt ACT ook het IROJ in zijn acties om de continuïteit in de jeugdhulp te verbeteren.
Meer weten? Neem een kijkje op de website
Studiedag ‘Jeugddelinquentie en gesloten publieke opvang’
Studiedag ‘Jeugddelinquentie en gesloten publieke opvang’
Op 2 mei organiseert de afdeling Gemeenschapsinstellingen van Jongerenwelzijn een symposium over de toekomst van de gemeenschapsinstellingen, in het vooruitzicht van een nieuw jeugdrecht. Wetenschappelijk onderzoek en de jarenlange samenwerking tussen de gemeenschapsinstellingen en hun partners uit hulpverlening en onderwijs wijzen hierin de weg. Meer informatie is te vinden in de uitnodiging. Er is ook een wegbeschrijving.
Oproep kandidaten Prijs Jeugdhulp
Zopas is een ministeriële rondzendbrief uitgestuurd met de oproep tot kandidaten voor de Prijs Jeugdhulp 2017. Thema dit jaar is ‘geestelijke gezondheid in de jeugdhulp – voorbij het taboe’. De winnaar van de Prijs Jeugdhulp wordt op woensdag 31 mei bekend gemaakt tijdens de Dag van de Jeugdhulp in De Vooruit in Gent. De rondzendbrief vermeldt alle modaliteiten om een kandidatuur in te dienen. Hiervoor is ook een aanvraagformulier opgesteld.
Oproep kandidaten Prijs Jeugdhulp
Huisstijlelement, schuine lijnen
Jaarthema Steunpunt Jeugdhulp: beroepsgeheim
Op zoek naar informatie of vorming rond beroepsgeheim en beroepsethiek ? Heb je een concrete vraag? Wil je informatie en expertise uitwisselen met andere hulpverleners? Benieuwd naar de ontwikkelingen op het vlak van beroepsgeheim voor jeugdhulpverleners ? Steunpunt Jeugdhulp maakt er dit jaar extra werk van binnen het jaarthema “Beroepsgeheim”.
Een overzicht van het aanbod is te vinden op de website.
Save the date: trefdag ‘Jong en zonder (t)huis’
Save the date: trefdag ‘Jong en zonder (t)huis’
Op 2 juni organiseren Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Expertisenetwerken een trefdag rond het voorkomen en opvangen van thuisloosheid van jongvolwassenen. Daarbij worden alle betrokken sectoren - algemeen welzijnswerk, jeugdbijstand, zorg voor personen met een handicap, geestelijke gezondheidszorg, OCMW’s … - uitgenodigd om ervaringen, projecten, ideeën met elkaar te delen. Er komt een actuele input vanuit onderzoek en beleid en verschillende praktijkgerichte workshops.
Registreren voor de trefdag
Vorming Gezonde Gasten
Wil je binnen je jeugdhulporganisatie aan gezonde gewoontes werken? Dan is de vorming Gezonde Gasten iets voor jou! Leer bij en wissel uit met andere organisaties hoe je structureel en op een leuke manier rond gezonde voeding, tabak, beweging, sedentair gedrag en gezond binnenmilieu aan de slag kan in je organisatie!
Meer info en inschrijven via de website.
 
Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren.