VLAAMS LOKET JEUGDHULP
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, bekijk een online versie
Jeugdhulp
Nieuwsbrief
NR 17 01/02/2017
Deze nieuwsbrief brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de jeugdhulp in Vlaanderen. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be.

Hou verder ook www.jeugdhulp.be in het oog. Deze site brengt onder meer regelmatig nieuwe verhalen, interviews en cijfers over de jeugdhulp in Vlaanderen.
Raadgevend Comité Jeugdhulp
De Vlaamse Regering heeft op 13 januari de nieuwe leden van het intersectoraal samengesteld Raadgevend Comité voor Jeugdhulp benoemd en dit voor 4 jaar. Het gaat om 23 leden:
  • 6 vertegenwoordigers van de gebruikers;
  • 8 vertegenwoordigers van de voorzieningen;
  • 3 vertegenwoordigers van de werknemers van de voorzieningen;
  • 6 onafhankelijke experten.
Ook de administraties nemen deel aan het Raadgevend Comité als waarnemend lid.

Meer weten? Bekijk de samenstelling van het Raadgevend Comité.
Oproep projecten Dag van de Jeugdhulp!
Oproep: stel je project voor tijdens de Dag van de Jeugdhulp!
In de vorige nieuwsbrief stond het reeds: op woensdag 31 mei vindt de volgende Dag van de Jeugdhulp plaats. Het programma voorziet ook een standenmarkt van 12u30 tot 14u30. Dat wil projecten in de kijker zetten die creatief, innovatief en dus gewoon goed bezig zijn met de geestelijke gezondheidszorg van kinderen en jongeren in de jeugdhulp, meteen ook het thema dit jaar. Bezoekers van dit marktje zijn enerzijds directie- en stafleden van voorzieningen en anderzijds jongeren uit de jeugdhulp. Heeft jouw organisatie een dergelijk project? Wil je graag deze kans aangrijpen om dit voor te stellen aan de bezoekers? Neem dan contact op met voorzieningenbeleid@jongerenwelzijn.be. Het aantal standplaatsen is beperkt dus aarzel zeker niet te lang!
De zorgcontinuïteit voor minderjarigen wordt stapsgewijs ingevoerd
De Vlaamse regering voorziet extra middelen voor de zorgcontinuïteit van minderjarigen met een handicap die hun ondersteuning als meerderjarige willen verderzetten. Voor minderjarige budgethouders van een persoonlijke-assistentiebudget bestaat die zorgcontinuïteit al en wordt die onmiddellijk gegarandeerd bij de overstap naar een persoonsvolgend budget. Voor jongeren die momenteel ondersteund worden in een multifunctioneel centrum (waaronder ook intensieve thuisbegeleiding valt) en die de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen hebben, wordt de zorgcontinuïteit stapsgewijs ingevoerd vanaf 2017.
Meer informatie
Huisstijlelement, schuine lijnen
Winterrelease INSISTO gepland midden februari
Half februari vindt de winterrelease van INSISTO plaats. Dat is kort na de release van december 2016, waarmee de crisisjeugdhulp in INSISTO werd gelanceerd. Deze release wil dan ook enkele gemelde fouten met het nieuwe crisisregistratie-instrument corrigeren. Verder zijn er grote wijzigingen bij het tabblad ‘Trajectinformatie’. Kleinere wijzigingen willen het werken met INSISTO dan weer vergemakkelijken.
Lees het volledige artikel op de website.
Save the date: symposium gemeenschapsinstellingen
Save the date: symposium gemeenschapsinstellingen
Op 2 mei organiseert Jongerenwelzijn een studiedag over de toekomst van de gemeenschapsinstellingen in het vooruitzicht van een nieuw jeugdrecht. Doel is om werkveld en beleidsmakers een wetenschappelijk onderbouwde visie op de werking van de gemeenschapsinstellingen te presenteren, en om het maatschappelijk debat over gerechtelijke maatregelen ten aanzien van jeugdige delinquenten te voeden en te beïnvloeden. Zo brengt keynote speaker en expert Tore Andreassen een evaluatie van het Scandinavische MultifunC-model. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen opent de dag en het debat. Meer informatie volgt later.
Studiedag CANO en sport
Op 15 februari vindt in Brussel de voorstelling plaats van de resultaten van het 2-jarig project 'CANO en sport'. Twee jaar lang legden 10 CANO-organisaties in de bijzondere jeugdzorg een gezamenlijk sporttraject af onder begeleiding van ISB, met steun van de Vlaamse overheid. Daarnaast worden die dag de resultaten voorgesteld van een flankerend onderzoek naar wat de initiatieven teweeg brachten bij de jongeren in kwestie.
Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Studiedag CANO en sport
Huisstijlelement, schuine lijnen
Studiedag Gezonde goesting
Studiedag Gezonde goesting
Op 15 maart organiseren VIGeZ, VAD, Sensoa, ISB, Steunpunt Jeugdhulp, Jo-In en Jongerenwelzijn de studiedag ‘Gezonde goesting: gezondheid in de jeugdhulp’ in De Factorij in Schaarbeek. Centraal thema is het belang van beleidsmatig werken rond gezondheid. Zo bestaat de studiedag uit themaspecifieke en praktische workshops. Tijdens de pauzes is er een materialenmarkt om te proeven van tientallen uitgewerkte methodieken.
Lees meer op de website
Vorming Opgroeien en opvoeden in armoede
Op 16 maart start bij Bind-Kracht de vierdaagse vorming Opgroeien en opvoeden in armoede. Want kinderen die opgroeien in gezinnen in armoede zijn een kwetsbare doelgroep. Hoe kijk je naar hun leefwereld en de leefwereld van de ouders? Hoe versterk je ouders in hun moeder- en vaderrol? Trainers zoeken in dialoog met ervaringsdeskundige coaches van Bind-Kracht en cursisten concrete handvatten om situaties te hanteren.
Meer informatie is te vinden op de website.
Gezocht: vertrouwenspersonen die willen getuigen
Gezocht: vertrouwenspersonen die willen getuigen
In het voorjaar lanceert het departement WVG een campagne om de figuur van de ‘vertrouwenspersoon van de minderjarige’ in de jeugdhulp meer onder de aandacht te brengen. Om deze actie te ondersteunen, zijn we op zoek naar enkele vertrouwenspersonen die nu al ervaring hebben en kort geïnterviewd willen worden voor de site www.jeugdhulp.be.

Interesse? Stuur een e-mail naar communicatie@jongerenwelzijn.be.
 
Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren. In- en uitschrijven kan via e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be