VLAAMS LOKET JEUGDHULP
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, bekijk een online versie
Jeugdhulp
Nieuwsbrief
NR 16 23/12/2016
Deze nieuwsbrief brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de jeugdhulp in Vlaanderen. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be.
Taskforce PVF minderjarigen opgericht
Vanaf 1 januari 2017 krijgt een eerste groep minderjarigen een basisondersteuningsbudget. Met dat budget van 300 euro per maand kunnen minderjarigen en hun gezinnen basisondersteuning (zoals poetshulp, speciaal vervoer, vrijwilligers …) betalen. In september 2017 volgt een tweede groep. In 2017 zal een taskforce daarenboven de persoonsvolgende financiering voorbereiden voor minderjarigen met een handicap die gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Doel is om dit zo snel mogelijk en nog deze regeerperiode te realiseren. Persoonsvolgende financiering is een instrument voor vraaggestuurde zorg en ondersteuning in een inclusieve samenleving. De persoon met een handicap krijgt met zijn budget de regie van zijn ondersteuning in eigen handen. De taskforce vertegenwoordigt de verschillende stakeholders en is ook intersectoraal samengesteld, om de afstemming met andere evoluties in de jeugdhulp maximaal te realiseren.
Taskforce PVF minderjarigen opgericht
Toekenningsronde PAB: bedrag gekend
Eind november zijn bijkomende budgetten aangekondigd voor de financiering van persoonlijke assistentiebudgetten (PAB’s) in 2017. Nu is ook bekend hoeveel budget er beschikbaar zal zijn. Voor heel Vlaanderen gaat het over 7.852.500 euro. Dat betekent dat de intersectorale prioriteitencommissies aan 200 à 250 minderjarigen een PAB kunnen toekennen.

Rekening houdende met de vraag van zowel contactpersonen-aanmelders als gezinnen om meer tijd te hebben om de priorchecklist in te vullen én de grote noden die een snelle toekenning van PAB vereisen, wordt de deadline aangepast. Alle ingevulde priorchecklisten moeten ten laatste op dinsdag 17 januari 2017 opgeladen zijn in het regiedossier van de betrokken jongere in INSISTO.

Alle contactpersonen-aanmelders van minderjarigen met een geldig indicatiestellingsverslag waarin PAB is opgenomen, krijgen hierover ook nog bericht.
Oproep aan partners crisishulp
Oproep aan partners crisishulp
In navolging van de eerdere berichten in nieuwsbrief en website worden alle partners in de crisisjeugdhulp opgeroepen om zo snel mogelijk te moduleren en instroommogelijkheden aan te maken in INSISTO, voor zover dat nog niet gebeurd zou zijn. Want vanaf januari 2017 gebruiken ook de crisisnetwerken INSISTO als platform voor de registratie van hun werking, en dus voor het veilig uitwisselen van gevoelige informatie. Voor de handleiding van INSISTO kan je terecht op het Vlaams Loket Jeugdhulp. Vragen of problemen? Neem contact op met crisis.insisto@jongerenwelzijn.be.
Huisstijlelement, schuine lijnen
Start Orafin bij Jongerenwelzijn
Orafin is een boekhoudpakket dat stelselmatig in alle geledingen van de Vlaamse overheid wordt ingevoerd, zoals bij Jongerenwelzijn vanaf 1 januari 2017. Alle verrichtingen, facturen, uitbetalingen, voorschotten en creditnota’s worden vanaf dan via dit nieuwe pakket verwerkt. Dat is een winst voor de efficiëntie van de overheidsboekhouding, maar heeft ook heel wat praktische consequenties. Deze gelden vooral voor de interne diensten maar ook voor de voorzieningen. Zo wordt gevraagd aan de voorzieningen met specifieke acties (internaten, vakantiekampen, gezinshulp, enz.) om per kwartaal de gemaakte onkosten te bundelen in één factuur, met daarin een beschrijving van de kosten per minderjarige. Voor “intersectoraal prioritair toe te wijzen hulpvragen”, de financiering van multidisciplinaire teams en de intersectorale zorgnetwerken verandert er voorlopig niets. Zo blijven de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk ingezet. Parallel wordt gewerkt aan een automatisatie tussen het nieuwe boekhoudpakket en de eigen computersystemen, om in de loop van 2017 terug te kunnen overschakelen op facturatie per minderjarige, weliswaar per kwartaal. Jongerenwelzijn rekent alvast op de constructieve medewerking van alle betrokkenen. Problemen met de nieuwe manier van werken? Neem dan contact op met Jongerenwelzijn. Betrokken voorzieningen krijgen begin 2017 nog een brief met daarin meer informatie en alle specifieke verwachtingen.
Reflectiedag ‘Jeugdhulp: interventie en opbouw’
Op 20 januari organiseren Jongerenwelzijn en de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van de Universiteit Gent een reflectiedag over de jeugdhulp. De studiedag wil een forum bieden waarop gereflecteerd wordt over de zingeving aan de jeugdhulp. Er zijn twee centrale thema’s, met name “Het ongeargumenteerde ingrijpen” en “Jeugdhulp als opbouw van jeugdhulp”. De studiedag vindt plaats in het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen in Brussel. Meer informatie is te lezen in de uitnodiging.
Save the date: dag van de Jeugdhulp 2017
Op woensdag 31 mei 2017 vindt de Dag van de Jeugdhulp plaats. Plaats van gebeuren is De Vooruit in Gent. De formule wijzigt daarbij totaal. Zo richt het plenaire gedeelte in de voormiddag zich vooral tot directie- en stafleden van voorzieningen en organisaties die deel uitmaken van de jeugdhulp. In de namiddag komt er dan eerder een ‘feest’-gedeelte, speciaal voor jongeren en begeleiders. Het precieze programma wordt momenteel volop uitgewerkt. Noteer deze datum alvast in de agenda. Want we hopen om directieleden, medewerkers en jongeren uit de jeugdhulp die dag massaal te kunnen verwelkomen! Een uitnodiging met meer informatie volgt nog.
Huisstijlelement, schuine lijnen
Onderzoek ‘vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen’
Onderzoek ‘vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen’
Op 19 december vond een studievoormiddag plaats rond het thema ‘Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen’. Daarbij stelden de afdeling Jeugd en onderzoekers van Artesis Plantijn Hogeschool de resultaten voor van hun onderzoek. Dat ging na in welke mate kinderen en jongeren die in een voorziening verblijven, een passend vrijetijdsaanbod kunnen vinden en welke rol het bestaande jeugdwerkaanbod daarin speelt. Meer weten over het onderzoek? Neem een kijkje op de website.
Eindejaarsinterview op jeugdhulp.be
De vernieuwde jeugdhulp.be al gezien? Je kan op deze site terecht voor verhalen, interviews en cijfers over de jeugdhulp in Vlaanderen. Zo kan je er nu het eindejaarsinterview lezen met Gregory en Nicole, twee geëngageerde jongeren. Verder vertelt directeur Jean-Pierre Vanhee het hoe en het waarom van de naamsverandering van zijn afdeling Continuïteit en Toegang. Regelmatig wordt de site gevoed met nieuwe artikelen, dus ga zeker regelmatig eens een kijkje nemen … Zelf een idee voor een artikel? Contacteer ons dan via communicatie@jongerenwelzijn.be.
Denk mee na over de Vlaamse overheid
Onze maatschappij verandert snel. De Vlaamse overheid probeert zich voortdurend aan te passen aan de nieuwe noden en behoeften. De eigen ideeën zijn nu gebundeld in een groenboek met dertig voorstellen. Nog tot het einde van dit jaar loopt er op basis daarvan een bevraging over de toekomst van de Vlaamse overheid. Iedereen mag reageren: geïnteresseerde burgers, verenigingen, werknemers van de (Vlaamse) overheid … Je kan voorstellen beoordelen, of zelf voorstellen formuleren. De bevraging loopt nog tot 31 december.
Denk mee na over de Vlaamse overheid
 
Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren. In- en uitschrijven kan via e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be