Update zorgcontinuïteit

Dankzij persoonsvolgende financiering konden jongvolwassenen vorig jaar voor het eerst rekenen op een budget om hun ondersteuning verder te zetten na het verlaten van een multifunctioneel centrum. Hiermee is een belangrijk pijnpunt van het oude systeem aangepakt. Vanaf 2020 zal dit voor alle jongvolwassenen die in een MFC verblijven mogelijk zijn zodra ze 18 worden. Vanaf 17 jaar kan iedereen trouwens al starten met de nodige procedure.

Geboren in 1996 of vroeger? Dan kan je dit jaar een persoonsvolgend budget krijgen.

Krijg je ondersteuning vanuit een multifunctioneel centrum (MFC)?

Dan kan je dit jaar nog de beschikking over een persoonsvolgend budget krijgen ter waarde van de ondersteuning vanuit het MFC. Zo kan je de overstap naar meerderjarigen ondersteuning maken.

Heb je de procedure voor een meerderjarigenbudget tijdig doorlopen?

Dan heb je sinds juli dit jaar een definitief budget zorgcontinuïteit gekregen. Dat is zo voor de groep van 2017 die al een tijdelijk budget zorgcontinuïteit ontvangen had én voor de groep van 2018. Als je al een vraag naar ondersteuning als meerderjarige gesteld had, kreeg je daartoe vorige zomer al een bericht van het VAPH met de vraag de procedure te doorlopen. Zo had je voldoende tijd om het goed aan te pakken. Immers, als volwassene heb je waarschijnlijk andere noden en verwachtingen dan toen je minderjarig was.

Blijkt uit de geobjectiveerde procedure dat jij meer budget nodig hebt dan het budget berekend op je ondersteuning vanuit het MFC?

Dan heb je al het budget ter beschikking gekregen dat overeenstemt met de ondersteuning die je kreeg vanuit het MFC. Het gedeelte budget dat hoger is dan het berekende budget jeugdhulp staat geprioriteerd in één van de drie prioriteitengroepen.

Is het jou niet gelukt om tijdig de objectivering van je hulpvraag in te dienen door van de wachttijden bij de multidisciplinaire teams?

  • Diende je je ondersteuningsplan in vóór 1 juli? Dan kan je met terugwerkende kracht een budget zorgcontinuïteit krijgen vanaf 1 juli zodra je de procedure volledig doorlopen hebt. Indien je intussen ondersteuning vanuit een MFC blijft genieten, dan krijg je je budget vanaf het moment dat de ondersteuning met het MFC stopgezet is of wordt.
  • Heb je de procedure persoonsvolgend budget nog helemaal niet gestart? Dan blijf je in aanmerking komen zolang je voldoet aan de voorwaarden voor zorgcontinuïteit. Maar je moet altijd eerst de procedure doorlopen vooraleer je een budget kan krijgen.

Ben jij geboren in 1997 of 1998 (of later) en stelde je al een vraag naar meerderjarigen ondersteuning (via de Centrale Registratie Zorgvragen of via de nieuwe procedure)? Dan kreeg je deze zomer van het VAPH reeds een brief hierover. Daarin staan de nodige instructies om in 2019 je budget zorgcontinuïteit te kunnen ontvangen.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.