Uitnodiging studiedag rechten in de jeugdhulp

banner-rechten-jh.jpg

Banner uitnodiging rechten in de jeugdhulp

Op 1 december vindt een studiedag ‘Rechten in de jeugdhulp’ plaats. Om hulp te bieden in de vrijwillige jeugdhulp, is de instemming van de minderjarige en/of de ouders nodig. Dit klinkt heel evident, maar blijkt het in de praktijk niet altijd te zijn. Wie moet waarvoor instemming geven? Hoe ver geraken we met onze regelgeving? Wanneer kun je echt van instemming spreken? Wat als niet alle betrokkenen ‘mee willen’? En wat zijn essentiële voorwaarden om hier een mooi proces in te lopen? De studiedag handvatten bieden om weloverwogen met het recht op instemming om te gaan. De voormiddag handelt over het regelgevend kader en de mogelijkheden die dit biedt. We horen jongeren en ouders aan het woord en worden opgeroepen tot reflectie. In de namiddag gaan we in werkgroepen aan de slag om “instemming” vanuit verschillende invalshoeken uit te diepen. We laten inspirerende praktijken aan het woord en zetten het begeleidingsproces naar instemming centraal. We horen ook graag jouw ervaringen en signalen. Meer informatie is te vinden in de uitnodiging. Inschrijven kan tot 23 november.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.