Uitnodiging studiedag Kwaliteitscentrum Diagnostiek

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw organiseert een studiedag ‘Diagnostiek van Autisme in Perspectief’ op 15 oktober 2018. Deze studiedag wordt georganiseerd ter introductie van de herwerkte Classificerende Diagnostische Protocollen ASS meerderjarigen en minderjarigen, die oorspronkelijk in 2011 uitgegeven werden door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Naast een algemene voorstelling van de herwerkte protocollen door het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek leveren volgende sprekers een bijdrage:

  • Marijke Vandepitte - Diagnostiek van autisme bij jonge kinderen volgens de Infant Mental Health visie.
  • Jean Steyaert - De zin van brede en handelingsgerichte multidisciplinaire diagnostiek bij jongeren met autismespectrumstoornis.
  • Herbert Roeyers - Screeningsinstrumenten voor autismespectrumstoornis: veelbelovend maar verre van perfect.
  • Ilse Noens - Diagnostische instrumenten voor autismespectrumstoornis: zin en onzin in classificerende en handelingsgerichte diagnostiek.
  • Kristien Hens - De betekenis van de diagnose autisme.

Meer weten? Neem een kijkje op de website of lees het programmaboekje.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.