Uitnodiging inspiratiesessies regionaal planningsinstrument

Welke inzichten levert wetenschappelijk onderzoek over planning van jeugdhulp? Wat leren internationale voorbeelden van monitoring van de jeugdhulp? Welke gegevensbronnen zijn beschikbaar voor regionale planning? Hoe kan een regionaal planningsinstrument worden uitgewerkt? …

Om een antwoord te krijgen op deze en andere vragen, nodigt IROJ Limburg 2 sprekers uit:

  • 13 juni: dr. Koen Hermans (KULeuven, Lucas) over internationaal onderzoek inzake prevalentie tot jeugdhulp: hoe groot is de vraag naar welke vormen van hulpverlening, gebaseerd op statistische bevindingen?
  • 20 juni: prof. dr. Tom Van Yperen (NJI en RUGroningen) over hoe de gedecentraliseerde jeugdhulpverlening in Nederland wordt gemonitord.

Deelnemen is gratis, maar inschrijven verplicht.

Meer weten? Bekijk de uitnodiging.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.