Uitnodiging inspiratiedag ''Werkzame forensische methodieken - nieuw decreet jeugddelinquentierecht"

Is het jeugdhulplandschap klaar voor het decreet Jeugddelinquentierecht? Dat maakt een duidelijk onderscheid tussen reacties naar aanleiding van een delict en maatregelen in het kader van integrale jeughulp, zonder evenwel de complementariteit van beiden uit het oog te verliezen.Hoe gaan we om met minderjarigen die delinquent gedrag stellen? Welke ambulante methodieken zetten we best in als reactie op een delict? Wanneer komt een residentiële plaatsing in beeld en hoe geven we hieraan vorm binnen de gemeenschapsinstellingen, die hun vernieuwde opdracht willen realiseren met een gedifferentieerd en modulair aanbod?

Op deze en vele andere vragen trachten we tijdens het voormiddaggedeelte antwoorden te formuleren, zowel vanuit de bouwstenen van het decreet Jeugddelinquentierecht zelf als vanuit een onderzoek naar werkzame ambulante forensische methodieken.

In de namiddag vertellen voorzieningen hoe ze dit decreet mee vorm willen geven.

De inspiratiedag is gratis, inschrijven is echter verplicht. Dit kan tot 14 mei.

Meer weten? Lees de uitnodiging.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.