Uitnodiging inspiratiedag ‘Werken in verontrusting’

Op 15 december vindt in het provinciehuis Boeverbos in Brugge een inspiratiedag plaats rond het thema ‘Werken in verontrusting: voortdoen, volhouden en toch voldoening vinden’.

Werken in verontrusting vergt veel van hulpverleners. Ze botsen voortdurend op opvoedingssituaties waarin de grenzen van het aanvaardbare voortdurend worden getest.  En toch moeten ze blijven voortdoen. Ze moeten blijven oplossingen zoeken in een zorgcontext waarin de mogelijkheden niet voor de hand liggen. Hierdoor komt de jobtevredenheid onder druk te staan. Welzijnsorganisaties, teamverantwoordelijken en hulpverleners moeten daarom de nodige zorg krijgen om hun job graag te blijven doen  en toch te blijven voortdoen. De inspiratiedag gaat alvast dieper in op het thema, met tal van sprekers en workshops.

Meer weten? Lees de uitnodiging.

Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier ingevuld terug te sturen naar nikita.vanderhaeghen@jongerenwelzijn.be, dit kan tot en met 8 december.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.