Uitnodiging event Gezinskracht

[[{"fid":"168","view_mode":"default","attributes":{"alt":"1 december 2016 - event Gezinskracht 'Mag ik ook eens iets zeggen?'","title":"1 december 2016 - event Gezinskracht 'Mag ik ook eens iets zeggen?","style":"width: 320px; height: 460px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; float: right;","class":"file-default media-element"},"type":"media"}]]

Participatie is een ‘hot topic’! Steden pakken uit met een heuse kinderraad en kinderburgemeester. Scholen kondigen trots ‘de dag van de ouder’ aan of organiseren een oudercafé. In de medische wereld is er steeds meer aandacht voor familiegerichte zorg en kinderparticipatie. En  binnen de jeugdhulp is participatie van minderjarigen en hun gezinnen een expliciete doelstelling.

De Arteveldehogeschool ging vorig academiejaar binnen ODC Gezinskracht aan de slag met drie onderzoeksprojecten rond het thema ‘participatie’ (Vaders-in-Beeld, KINDclusief en het kind in de integrale jeugdhulp). De onderzoeksresultaten worden voorgesteld tijdens een event op 1 december. Daarnaast gaan de deelnemers in dialoog over hoe participatie in de praktijk vorm krijgt en wat daarbij uitdagingen en valkuilen zijn.

Doel van de avond: informeren en inspireren over het participatief werken met kinderen, jongeren en ouders vanuit diverse perspectieven. De uitwisseling bij interactieve thematafels moet leiden tot nieuwe ideeën voor praktijk en onderzoek.

Meer informatie is te vinden op de website. Deelname is gratis. Inschrijven is verplicht en kan via de link naar de inschrijfmodule.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.