Toekenningsronde PAB: bedrag gekend

Eind november zijn bijkomende budgetten aangekondigd voor de financiering van persoonlijke assistentiebudgetten (PAB’s) in 2017. Nu is ook bekend hoeveel budget er beschikbaar zal zijn. Voor heel Vlaanderen gaat het over 7.852.500 euro. Dat betekent dat de intersectorale prioriteitencommissies aan 200 à 250 minderjarigen een PAB kunnen toekennen.

Rekening houdende met de vraag van zowel contactpersonen-aanmelders als gezinnen om meer tijd te hebben om de priorchecklist in te vullen én de grote noden die een snelle toekenning van PAB vereisen, wordt de deadline aangepast. Alle ingevulde priorchecklisten moeten ten laatste op dinsdag 17 januari 2017 opgeladen zijn in het regiedossier van de betrokken jongere in INSISTO.

Alle contactpersonen-aanmelders van minderjarigen met een geldig indicatiestellingsverslag waarin PAB is opgenomen, krijgen hierover ook nog bericht.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.