Terugblik op vorming ‘Werken met familienetwerken’

‘De kinderen moeten er uit!’ is vaak het klassieke antwoord wanneer hulpverleners geconfronteerd worden met verontrustende (crisis)situaties. Soms is het in veiligheid brengen van de kinderen ook echt nodig, maar veelal is het een oplossing die te lang wordt aangehouden, geen stabiliteit creëert in het gezin en onvoldoende tegemoet komt aan de noden van het gezin. Het kind of de jongere heeft recht op een plaats in zijn  gezin, in zijn context. Dé vraag is dan ook: hoe creëren we - door een empowerende, krachtgerichte aanpak - voldoende veiligheid voor het kind of de jongere, zodat deze in het gezin kan blijven …

Tijdens de vorming ‘Werken met netwerken in situaties van verontrusting’ op 13 en 14 oktober gaven Kelli DeCook en Eric Sulkers daarop het antwoord. Zij toonden aan hoe gezinnen onlosmakelijk verbonden zijn met een breder sociaal netwerk van familie, vrienden, buren en kennissen. Dit netwerk spreken zij aan om te helpen. Via verschillende vormen van Family Group Decision Making (FGDM) activeren of creëren ze een netwerk om - samen met het gezin en de hulpverlening - een gecoördineerde en afgestemd werkplan te maken dat tegemoet komt aan de vragen en noden van jongeren en ouders enerzijds, maar ook  voldoende veiligheid realiseert in situaties van verontrusting. Voor hen zijn families en netwerken altijd de basis voor het vinden van een duurzame oplossing. Professionele hulpverlening is hieraan complementair en erkent het gezin en het netwerk als centrale partners in het nemen van beslissingen.

“Wanneer een kind instroomt in jeugdhulphulpverlening, komt er onvermijdelijk ook een moment waarop de jeugdhulp stopt,” vertelt Kelli DeCook. “De eerste prioriteit is ervoor te zorgen dat kinderen op dat moment terecht komen in een veilige omgeving waar familie en vrienden, die ze de rest van hun leven nodig hebben, hen omringen met zorg.”

De tweedaagse vorming, gestoffeerd met praktijkvoorbeelden en concrete methodieken, leert dat Family Group Decision Making een belangrijke plaats verdient in onze visie op hulpverlening.  Meer informatie over Family Group Decision Making is te vinden op www.opgroeieninveiligheid.be.

Meer weten over de vorming ‘Werken met netwerken in situaties van verontrusting’?

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.