Stand van zaken e-Youth

De nieuwsbrief  van september 2016 kondigde het project e-Youth aan: een schakelbord voor gegevensdeling in de jeugdhulp. Het platform zal de bestaande informatiesystemen - zoals BINC, INSISTO, CAP, DOMINO of de moduledatabank - niet volledig vervangen. Wel moet het de volgende jaren stap voor stap elementen van de bestaande informatiesystemen overnemen, zodat het herinvoeren van dezelfde gegevens niet meer nodig is en het doorgeven van informatie op een vlotte manier kan gebeuren. Hieronder volgt meer informatie over het project, inclusief een tijdslijn met de concrete resultaten die in 2017 en 2018 verwacht mogen worden.

Wat is e-Youth?

E-Youth is een systeem waarmee hulpverleners in de jeugdhulp digitale gegevens over kinderen en jongeren eenvoudig en veilig met elkaar kunnen delen. De minderjarige geeft daarvoor eerst toestemming. Dankzij e-Youth kunnen de hulpverleners beter samenwerken en de kinderen en jongeren de best mogelijke hulp en begeleiding geven. E-Youth wordt ontwikkeld door de Vlaamse overheid (agentschap Jongerenwelzijn). E-Youth werkt met strenge veiligheids- en privacygaranties.

Waarom e-Youth?

1. Door e-Youth moet niet meer gevraagd worden wat reeds geweten is

Voorbeelden:  kind of jongere en zijn contextgegevens, generieke aanmeldgegevens, gekende hulpverleningsgeschiedenis …

Dat heeft meerdere voordelen:

  • Lastenverlaging: de hulpverlener of consulent bespaart tijdrovend opzoekwerk en dubbele invoer wordt overbodig;
  • Meer kwaliteit van de gegevens en betere zorg: door de actualiteit en nauwkeurigheid van de gegevens te verhogen, de voorafgaande hulpverleningsgeschiedenis inzichtelijk te maken … ;
  • Kind of jongere staat centraal: veranderingen van hulpverleners, multidisciplinaire aanpak, verzekeren van continuïteit in de zorg … worden ondersteund door gegevensuitwisseling en op termijn ook toegang tot een eigen dossier.

2. e-Youth is ICT-technisch eenvoudiger

e-youth1.jpg

E-youth: van een kluwen van informatiesystemen  met veel onderlinge uitwisselingen

e-youth2.jpg

E-youth: naar 1 centrale toegangsbrug (Gateway)

Hoe werkt e-Youth?

In de meeste gevallen blijft de gebruiker werken in zijn vertrouwd, bestaand systeem. Dit zal op zijn beurt samenwerken met e-Youth. Dit gaat als volgt in zijn werk:

  1. Een gebruiker meldt een nieuw dossier aan voor een jongere in bijvoorbeeld BINC (of INSISTO of DOMINO …);
  2. BINC (of INSISTO of DOMINO …) richt een vraag aan e-Youth. Deze vraag kan zowel een vraag bevatten om informatie te bekomen als een vraag om informatie te leveren;
  3. De toegangsbrug (Gateway) van e-Youth registreert de vraag, oordeelt of de vraag legitiem is en kijkt na welke relevante gemeenschappelijke gegevens over de jongere mogen doorgegeven worden;
  4. e-Youth zorgt ervoor dat de relevante gegevens in BINC (of INSISTO of DOMINO …) zichtbaar worden en daar, indien nodig, aangepast kunnen worden.

Verwacht tijdspad e-Youth

Winter 2017-18: alle gebruikers van het huidige INSISTO, BINC en DOMINO kunnen de objectieve hulpverleningshistoriek opvragen + de schoolgeschiedenis.

Roadmap 2018: eens een kind of jongere en zijn context ergens ingevuld is, blijft die raadpleegbaar en wijzigbaar binnen alle systemen – het generieke aanmeldformulier wordt overal toegepast.

Meer weten over e-Youth?

Lees de nota ‘e-Youth in mensentaal’

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.