Sport en beweging waardevol bij begeleiding jongeren

Wat brengen sport en beweging teweeg bij jongeren van CANO-voorzieningen en hoe waardevol is dit voor hun begeleiding? Op deze vragen formuleert ISB een antwoord tijdens de studiedag “Sport en beweging en/in CANO-voorzieningen” op 15 februari.

Tijdens die studiedag zal het ISB (Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid) de resultaten van het project ‘CANO en sport’ presenteren. Twee jaar lang legden tien CANO-organisaties in de bijzondere jeugdzorg een gezamenlijk sporttraject af onder begeleiding van ISB, met steun van de Vlaamse overheid.

Motiveren

 “Met dit experimentele project hadden we meerdere doelstellingen voor ogen”, zegt Tom Van Aken, projectmedewerker ISB ‘Sport in CANO-voorzieningen’. “In de eerste plaats wilden we zo’n 250 jongeren kennis laten maken met sport en hen motiveren om op een duurzame manier aan sport te doen. Tegelijk wilden we via sportbeoefening de verschillende competenties en attitudes van de jongeren versterken.”

Het project wilde de georganiseerde jeugdhulp ook leiden naar de vermaatschappelijking van de zorg en een netwerk van partners binnen welzijn, sport en vrije tijd opbouwen. Tom Van Aken blikt alvast tevreden terug op het project. “We zijn erin geslaagd om netwerken te vormen die een duurzaam sportbeleid toelaten.”

Jongeren worden aangesproken op wat ze wel kunnen, terwijl het anders vaak gaat over zaken die ze niet goed doen of niet goed kunnen

Concrete tips

Om na te gaan wat nu de effecten van het sportaanbod zijn op de jongeren zette ISB ook een wetenschappelijk onderzoek op. Bij zes van de tien CANO-organisaties werd onderzocht welke methodieken werkten voor de verschillende doelgroepen en onder welke voorwaarden. “Dit leverde onder meer hefbomen, hinderpalen en randvoorwaarden op die tot concrete tips leidden”, legt Tom Van Aken uit. “We hebben de goede praktijken in een infografiek met bijhorende fiches verzameld waarmee jeugdhulporganisaties aan de slag kunnen wanneer ze een sport- en beweegbeleid willen opzetten.”

Waardevol

Tom Van Aken licht alvast een tip van de sluier op. “Jongeren ervaren samen sporten en bewegen met de begeleiders als heel waardevol. Door met hun begeleider(s) samen te sporten, ervaren jongeren vaak meer gelijkheid. Dat vormt een goede basis voor het vervolg van het contact.

Goed

Een ander voordeel van de inzet van sport is dat de jongeren worden aangesproken op wat ze wel kunnen, terwijl het anders vaak gaat over zaken die ze niet goed doen of niet goed kunnen. De belangrijkste aanbeveling is dan ook om sport en bewegen een duidelijke plek te geven in het individuele begeleidingstraject van jongeren in de jeugdzorg, van intake tot nazorg. Daarbij is het belangrijk om in elke fase van de begeleiding expliciet stil te staan bij de vraag met welk doel sport en bewegen bij de individuele jongeren wordt ingezet. Op die manier kan sporten en bewegen een goede aanvulling zijn op de al bestaande methodieken.”

Inschrijven voor de studiedag op 15 februari kan via de website van ISB.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.