Schrijf nu in voor de infosessies decreet Jeugddelinquentierecht van Jongerenwelzijn en SAM vzw

Het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht is finaal goedgekeurd en treedt stapsgewijs in werking vanaf 1 september 2019.

In april en mei organiseren SAM (Steunpunt mens en samenleving) en de afdelingen Voorzieningenbeleid en Gemeenschapsinstellingen van Jongerenwelzijn regionale infosessies voor het brede werkveld. Inhoudelijk wordt dichtbij de praktijk gebleven en gaat er bijzondere aandacht naar delictspecifieke reacties op jeugddelinquentie binnen het private aanbod (HCA), ambulante reacties (niet HCA) en wat er verandert binnen de gemeenschapsinstellingen. Er is ook mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Locaties

Hasselt, auditorium VAC

25/04

Antwerpen, Grote Zaal Zuiderpershuis

02/05

Gent, auditorium VAC

08/05

Vlaams-Brabant en Brussel, auditorium Conscience

14/05

Brugge, auditorium VLM

16/05

Programma

  • 08:45  Onthaal met koffie 
  • 09:30  Inleiding  (door Lieve Balcaen, SAM vzw)
  • 09:40  Het decreet Jeugddelinquentierecht  (door Lieve Balcaen, SAM vzw)
  • 10:40  Delictspecifieke reacties op jeugddelinquentie: het private aanbod (door David Debrouwere, afdeling Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn)
  • 11:20  Koffiepauze
  • 11:50  Gemeenschapsinstellingen. Wat is nieuw? (door Magda Massoels, afdeling Gemeenschapsinstellingen Jongerenwelzijn)
  • 12:30  Vragen
  • 13:00  Einde

Inschrijven:

https://www.surveygizmo.com/s3/4887047/Inschrijving-regionale-infosessies-Jongerenwelzijn-en-SAM

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.