Rondzendbrief zorggarantie bij uithuisplaatsing jonge kind

Op 29 mei is een volgende rondzendbrief uitgestuurd in het kader van het uitbreidingsbeleid jeugdhulp. Deze heeft te maken met werf 2: jonge kinderen; en meer bepaald met de zorggarantie bij uithuisplaatsing van jonge kinderen. De rondzendbrief creëert een kader (‘zorggarantieplan uithuisplaatsing jonge kinderen’) dat in alle situaties van uithuisgeplaatste jonge kinderen moet worden toegepast. Dit plan wordt in heel Vlaanderen geoperationaliseerd en geïmplementeerd. Dat moet leiden tot een versterkt en kwaliteitsvol aanbod en tot een doortastende aanpak vanuit samenwerking, zodat voor alle situaties van verregaande verontrusting bij jonge kinderen die omwille van die situatie niet (langer) in hun gezin kunnen verblijven, een snelle oplossing wordt gecreëerd met aandacht voor continuïteit. Klemtoon ligt op vrijwillige hulpverlening, weliswaar met linken met gemandateerde voorzieningen en desgevallend gerechtelijke hulp.

Meer weten? Lees de rondzendbrief.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.