Rondzendbrief voortgezette pleegzorg

Naar aanleiding van de discussies m.b.t. het gewijzigd pleegzorgdecreet is voorgesteld om pleegzorg in het kader van jeugdhulp tot 25 jaar mogelijk te maken. Het gewijzigde pleegzorgdecreet laat toe dat deze maatregel onmiddellijk toepasbaar is. De rondzendbrief rond voortgezette pleegzorg maakt een onderscheid tussen de rechtstreeks en de niet-rechtstreeks toegankelijke pleegzorg. Hij beschrijft een aantal modaliteiten en richtlijnen inzake de goedkeuring van voortgezette jeugdhulp in het kader van pleegzorg en ondersteunende pleegzorg vanaf 18 jaar. Deze zijn gebaseerd op het actieplan jongvolwassenen en houden rekening met de specifieke situatie van pleegzorg. De richtlijnen zijn onmiddellijk van kracht.

Meer weten? Lees de rondzendbrief.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.