RADAR start programma vroegdetectie en vroeginterventie

RADAR (Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen) mag van de Vlaamse overheid in 2018 starten met haar programma vroegdetectie en vroeginterventie (VDVI). Bij de jongeren en jongvolwassenen staan eerste tekenen van psychotische kwetsbaarheid, verslaving en zelfmoordgedachten in de opstart centraal. Het programma omvat:

  • Activiteiten voor en met kinderen en jongeren met eerste tekenen van psychische problemen.
  • Professionelen kunnen bij dergelijke eerste signalen ondersteuning inroepen.
  • Ondersteunende activiteiten voor mensen die werken met zeer jonge kinderen (-9 maanden tot 4jaar)
  • Ondersteunende activiteiten voor mensen die werken met jongeren en jongvolwassenen (14 tot 25 jaar).

De nieuwe werking zal bestaan uit 6,5 VTE medewerkers:

  • De helft wordt gevormd door projectmedewerkers van CGG Waas en Dender (VDIP), CGG Eclips (VI Alcohol en Drugs) en MSOC Gent (KDO).
  • De andere helft is nieuw aangetrokken via CKG Den Boomgaard, CAR Sint-Lievenspoort en de Oost-Vlaamse CGG.
  • Drie psychiatrische ziekenhuizen (PC Gent-Sleidinge, PC Dr. Guislain en PC Karus) en één CGG (RCGG) zetten enthousiast hun schouders onder de werking door medewerkers gedeeltelijk vrij te stellen.

Het samen aan de slag gaan met de professionele en natuurlijke context bij de waargenomen signalen is cruciaal in deze nieuwe, eengemaakte werking. Er wordt niet overgenomen maar op lokaal niveau samengewerkt. Gedurende 1 jaar wordt ook een halftijdse kracht aangetrokken. Deze persoon zal de goede samenwerking tussen de vele bestaande en de nieuwe preventie-, vroegdetectie- en vroeginterventiewerkingen voor alle leeftijden in Oost-Vlaanderen verder faciliteren.

Op dit moment werkt een procesgroep van RADAR aan de uitrol van bovenstaand programma en het startklaar maken van de nieuwe werking.

Meer weten over deze oproep? Surf naar https://www.zorg-en-gezondheid.be/oproep-vroegdetectie-en-interventie

Meer weten over Radar? Surf naar http://www.popovggz.be/?action=onderdeel&onderdeel=518

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.