Publicatie rapport over evidence-based werken in de Vlaamse jeugdhulp

Zopas publiceerde ‘De Cocon, Jeugdhulp aan Huis’ een rapport over evidence-based werken in de Vlaamse jeugdhulp.

Het evidence-based werken in de Vlaamse jeugdhulp dateert van begin 2006, via het door de Vlaamse regering goedgekeurde Globaal Plan Jeugdzorg. Toenmalig minister van Welzijn, mevrouw Inge Vervotte, beklemtoonde dat de effectiviteit en efficiëntie van het hulpaanbod zowel zichtbaarder als vergroot moesten worden. Wetenschappelijke onderbouw in de jeugdhulp en wetenschappelijk onderzoek waren daartoe de weg. 'De Cocon' nam de handschoen op en koos voor een pragmatische, praktijkgestuurde benadering.

Binnen het project werden - met ondersteuning van prof. Johan Vanderfaeillie (VUB) - alle door ‘De Cocon’ gebruikte methodieken beschreven en theoretisch onderbouwd. Er kwamen handelingsgerichte diagnostische vragenlijsten als onderdeel van het diagnostisch proces om beslissingsprocessen beter te onderbouwen, en indicatoren om de resultaten van de hulpverlening in kaart te brengen.

De praktijkervaring en het verhaal van de zoektocht, de fouten en de successen (maar vooral het leerproces) zijn gebundeld in het rapport 'Het E-project, Evidence-based werken in de Vlaamse Jeugdhulp, een praktijkverhaal.' Prof. Johan Vanderfaeillie, Prof. Dr. Tom van Yperen en Dr. Wim Gorissen leverden daarenboven een inhoudelijke reflectie op dit praktijkverhaal.

Meer weten? Lees het rapport op de website.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.