Postgraduaat Sociaal Netwerker

De groep Gezondheid en Welzijn binnen UCLL organiseert vanaf november 2018 de opleiding ‘Sociaal Netwerker. De kunst van het verbinden’. Deze richt zich tot alle hulp- en dienstverleners in de gezondheid- en welzijnszorg die willen leren ‘verbinden’ en zich willen professionaliseren in het netwerkversterkend en netwerkverbredend werken.

De opleiding beoogt het aanreiken van methodes of methodieken en wil ruimte creëren voor het ontwikkelen en delen van een (kritische) visie op netwerken. Ze wil professionals ondersteunen om in hun organisatie tijd en ruimte te verkrijgen om met het netwerk aan de slag te kunnen gaan (micro/meso/macro). Daarnaast komen ook aspecten aan bod zoals de preventieve functie van netwerken, community building en burgerschapsinitiatieven.

Het postgraduaat ‘Sociaal netwerker’ is een 2-jarige opleiding met theorie en praktijk. Deelnemers gaan concreet aan de slag met heel diverse methoden en tools om het netwerken in de praktijk waar te maken. Daarenboven participeren ze in een lerend netwerk. Daar worden ze geprikkeld om vanuit de eigen werkcontext meer vanzelfsprekend netwerkgericht te werken.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.