Persbericht - Vernieuwde aanpak voor persoonlijke assistentie van kinderen en jongeren met een beperking

Op voorstel van Vlaams minister Jo Vandeurzen wijzigde de Vlaamse Regering de spelregels voor gezinnen die een persoonlijk assistentiebudget (PAB) voor hun kind met een beperking ontvangen. Voor bijkomende PAB’s wordt in 2019 ruim 12 miljoen euro uitgetrokken. Met de wijzigingen komen nu ook kinderen en jongeren die reeds langere tijd wachten, in aanmerking voor een persoonlijk assistentiebudget. De nieuwe spelregels maken bovendien de combinatie van een PAB en pleegzorg mogelijk.


Extra middelen en nieuwe regelgeving

De Vlaamse Regering trok de voorbije jaren aanzienlijk meer budget uit voor de toekenning van PAB’s voor minderjarigen. Deze budgetten vormen als het ware een rugzak met een budget op maat van de jongere met een zorgvraag. De voorbije jaren ging het telkens over een budget van om en bij de 7,5 miljoen euro, dat staat voor meer dan 200 extra PAB-toekenningen per jaar.

Door de oude spelregels konden gezinnen die tot op heden lang wachten op die ondersteuning of jongeren die in een multifunctioneel centrum (MFC) verblijven niet in aanmerking komen voor een toekenning van een PAB.

Hiermee komt de Vlaamse Regering tegemoet aan de bezorgdheid van ouders om, behalve in zeer acute situaties, het systeem ook voor langer wachtende gezinnen toegankelijker te maken.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “We trekken in 2019 niet alleen het budget verder op naar 12 miljoen euro, we wijzigen ook de regelgeving. Zo maken we ook voor gezinnen die al lang wachten op een PAB een toekenning mogelijk. Hiermee kunnen we preventief de draagkracht van gezinnen verhogen.”

Combinatie met pleegzorg mogelijk

Het persoonlijk assistentiebudget wordt zo toegankelijk voor 3 groepen: de meest acute situaties, de kinderen en jongeren die in een MFC verblijven met een vraag naar PAB en de kinderen en jongeren die langer dan 2 jaar wachten. De Vlaamse Regering besliste tevens dat de houder van een PAB nu ook kan verblijven bij een pleeggezin.

“Voor volwassenen was door de persoonsvolgende financiering de combinatie met een pleegzorgsituatie al mogelijk. Door deze wijziging lossen we dit nu ook op voor kinderen en jongeren. Dit is logisch, omdat we in Vlaanderen versterkt blijven inzetten op pleegzorg als de eerste te verkiezen opvangvorm voor alle kinderen en jongeren,” aldus Vlaams minister Jo Vandeurzen

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.