Persbericht - Nieuwe stap in ondersteuning voor kinderen en jongeren met handicap dankzij basisondersteuningsbudget

De Vlaamse overheid zet nog deze maand een nieuwe, belangrijke stap in de zorg en ondersteuning van kinderen en jongeren met een handicap. Bijna 6.000 minderjarigen met een handicap krijgen vanaf september, in het kader van de Vlaamse sociale bescherming, een basisondersteuningsbudget (BOB). Het gaat om 300 euro per maand die ze automatisch toegekend krijgen en vrij kunnen besteden, bijvoorbeeld voor thuiszorg, schoonmaakhulp of dagopvang. Voor deze uitbreiding trekt de Vlaamse regering in 2017 alvast 7 miljoen euro uit. Vanaf 2018 loopt dit jaarlijks op tot 21 miljoen euro.

Automatisch toegekend

Met deze uitbreiding van het basisondersteuningsbudget (BOB) naar bijna 6.000 kinderen en jongeren wordt verder uitvoering gegeven aan ‘Perspectief 2020. Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap’, waarbij de persoon met een handicap meer zorggarantie krijgt en de regie over zijn zorg en ondersteuning in eigen handen kan nemen. Kinderen met een verhoogde tegemoetkoming in de kinderbijslag (vanaf 12 punten), en jongeren tot 25 jaar met een integratietegemoetkoming (vanaf 12 punten), krijgen dit basisondersteuningsbudget vanaf eind september automatisch toegekend.  (De handicap van een kind wordt beoordeeld aan de hand van drie pijlers: de aandoening van het kind, de integratiemogelijkheden van het kind en de inspanningen van de omgeving. Per pijler worden punten toegekend waarmee de zorgzwaarte gescoord wordt.)

De toekenning van een basisondersteuningsbudget behoeft geen bijkomende inschaling, is vrij besteedbaar en is dus zeer toegankelijk.

Onder het dak van de Vlaamse Sociale Bescherming

Het basisondersteuningsbudget past binnen de Vlaamse Sociale Bescherming, de extra laag die Vlaanderen sinds 2016 bovenop de sociale zekerheid legt en stelselmatig wordt uitgebreid. Het zijn de zorgkassen die voor de uitkering van het basisondersteuningsbudget zorgen. Om recht te hebben op een BOB  moet de persoon dus bij de Vlaamse sociale bescherming aangesloten zijn.

Sinds 1 september 2016 krijgen volwassenen en sinds 1 januari 2017 ook kinderen al een basisondersteuningsbudget als zij  binnen een vastgelegde periode op een wachtlijst geregistreerd waren, maar nog geen persoonsvolgend budget hebben of ondersteuning krijgen via een niet rechtstreeks toegankelijke voorziening die erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Nu komt hier dus de groep minderjarigen bij voor wie het volstaat dat ze in het kader van de verhoogde kinderbijslag of de integratietegemoetkoming met minstens 12 punten worden ingeschaald.

Combineerbare tegemoetkomingen voor ondersteuning

Het basisondersteuningsbudget is een maandelijks bedrag dat voor vele personen met een handicap en hun gezin een beduidend verschil kan maken in hun levensonderhoud. Het bedrag kan niet gecumuleerd worden met andere niet-rechtstreeks toegankelijke hulp, maar wel gecombineerd  met de zorgverzekering en/of de verhoogde kinderbijslag.

Ouders van kinderen die, al dan niet in combinatie met een andere tegemoetkoming, een BOB toegekend krijgen kunnen op die manier een belangrijk budget (tot bijna 1.000 euro per maand) besteden aan de ondersteuning van hun zoon of dochter met een beperking. De tegemoetkoming(en) kunnen ook gecombineerd worden met rechtstreeks toegankelijke hulpverlening  (begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft). Dit kan eventueel in afwachting van de toekenning van een Persoonsvolgend assistentiebudget.

Jonas

Jonas (15), bijvoorbeeld, heeft een verhoogde kinderbijslag van minstens 12 punten op de zelfredzaamheidsschaal voor kinderen. Op basis daarvan ontvangt hij tussen de 415 en de 540 euro per maand, naargelang de inschaling van zijn ondersteuningsnood.

Daarbovenop zal Jonas vanaf nu nog eens 300 euro per maand basisondersteuningsbudget ontvangen.

Als hij op de zelfredzaamheidsschaal meer dan 18 punten heeft, heeft hij ook nog eens recht op de Vlaamse zorgverzekering.

In dat geval ontvangt hij dus in totaal 845 euro per maand bovenop de gewone kinderbijslag (namelijk: 415 euro verhoogde kinderbijslag + 300 euro basisondersteuningsbudget + 130 euro zorgverzekering).

Als Jonas het hoogste bedrag op verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap of aandoening zou krijgen (minimum 20 punten), kan dit oplopen tot  maximaal 970 euro (540 euro verhoogde kinderbijslag + 300 euro basisondersteuningsbudget + 130 euro zorgverzekering). Dit komt neer op een jaarlijkse tegemoetkoming tot 12.000 euro.

Wie krijgt in deze fase een basisondersteuningsbudget?

De toekenning van een basisondersteuningsbudget gebeurt zonder nieuwe inschaling, is vrij besteedbaar en is dus zeer toegankelijk.

Voor wie in aanmerking komt, is het basisondersteuningsbudget een recht dat deel uitmaakt van een trapsgewijs opgebouwd ondersteuningsmodel.

Het basisondersteuningsbudget betekent voor mantelzorgers dikwijls dat zij de ondersteuning die ze reeds ter harte nemen makkelijker kunnen verderzetten dankzij dit aanvullend budget.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.