Persbericht - Eén agentschap voor kinderen, jongeren en hun gezinnen

De Vlaamse agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn versmelten tot één om kinderen, jongeren en gezinnen beter te ondersteunen. Deze eenmaking is een logische verdere stap om efficiënt en geïntegreerd te kunnen werken.


Van Groeipakket over kinderopvang tot jeugdhulp

“Het eengemaakte agentschap richt zich tot kinderen en jongeren en hun gezin”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Ook minderjarigen en jongvolwassen personen met een handicap maken deel uit van de doelgroep tot wie het aanbod zich richt. Daarbij wordt ook de geestelijke gezondheidssector structureel betrokken. Dit alles om de totaliteit van de dienst- en hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun gezinnen maximaal te omvatten: van het Groeipakket (de vernieuwde kinderbijslag), de preventieve gezinsondersteuning, de kinderopvang, over pleegzorg en alle vormen van ondersteuning en jeugdhulp, inclusief het aanbod voor minderjarige en jongvolwassen personen met een handicap tot het jeugddelinquentierecht. Hiermee zullen we tevens efficiëntiewinsten boeken.”

Stefaan Van Mulders, Administrateur-Generaal Jongerenwelzijn: “We benadrukken dat een betere dienstverlening voor kinderen, jongeren en hun gezinnen het uitgangspunt is van deze samenvloeiing. Dit nieuwe agentschap biedt nog meer mogelijkheden voor de ondersteuning van kinderen en jongeren. Dat is de weg die de overheid, als voorbeeld voor de gehele hulpverlening, moet bewandelen.”

Katrien Verhegge, Administrateur-Generaal Kind en Gezin: “Zo hebben we nog meer slagkracht om alle kinderen zoveel mogelijk kansen te geven, om moeilijke  situaties tijdig aan te pakken en de strijd tegen kinderarmoede op te voeren. De Vlaamse overheid doet nu al schitterend werk. Fantastisch dat we via de Huizen van het Kind, het Groeipakket, de jeugdhulp en alle andere partners verder werk maken van een lokaal en geïntegreerd gezinsbeleid. Daarom is het samenbrengen van alle vormen van de jeugdhulp met bijvoorbeeld het Groeipakket een logische beslissing.”
De Vlaamse overheid kiest resoluut voor meer eenheid en een efficiënter beleid in het belang van alle kinderen, jongeren en hun gezinnen.

Timing

Deze samensmelting wordt verder voorbereid in 2018 om in de loop van 2019 operationeel te worden. Een transitieteam zal de verandering begeleiden.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.