Persbericht - Bruno Vanobbergen wordt Algemeen Directeur bij Agentschap Opgroeien

Huidig Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen wordt topman bij het nieuwe Agentschap Opgroeien. Dat werd bekrachtigd op de ministerraad van de Vlaamse Regering.


Bruno Vanobbergen is doctor in de pedagogische wetenschappen en sinds 2009 aangesteld als Vlaams kinderrechtencommissaris. In zijn spreken en schrijven bouwt hij verder op zijn ervaringen als onderzoeker en gastdocent aan de Universiteit Gent. Hij is auteur van verschillende boeken. Bruno Vanobbergen is sterk vertrouwd met opvoeding en opgroeien in Vlaanderen. Zo was hij een van de trekkers van de conferentie ‘De Toekomst is Jong’ in 2016. Vanuit de ontmoeting met kinderen, jongeren en professionelen op het terrein wordt zijn betrokkenheid en deskundigheid ook van de jeugdhulp in Vlaanderen algemeen sterk gewaardeerd.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Vanuit zijn rol als Kinderrechtencommissaris heeft Bruno Vanobbergen steeds de rechten van de Vlaamse kinderen en jongeren op de eerste plaats gezet. Hij kent hun leefwereld en heeft affiniteit met opvoeding en de jeugdhulp. Ongetwijfeld is hij de juiste man op de juiste plaats voor deze functie voor het Agentschap Opgroeien en een werkveld in volle transitie. Ik wens hem dan ook alle succes toe.”

Bruno Vanobbergen begint in zijn nieuwe functie op 1 maart 2019.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.