Persbericht - 84 kleinschalige wooneenheden voor jongvolwassenen

De Vlaamse jeugdhulp investeert de komende 2 jaren in 84 extra wooneenheden voor jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar. 4 tot 6 jongeren kunnen er samenwonen en krijgen er begeleiding op maat. Doelgroep zijn de meest kwetsbare jongeren die geen of weinig netwerk hebben.


Jongvolwassenen die uit de jeugdhulp uitstromen, versterken in hun krachten. Dat is het centrale uitgangspunt van het actieplan Jongvolwassenen dat de afgelopen maanden is opgesteld.

Bruggen

Er worden meer bruggen gebouwd tussen de jeugdhulp en de volwassen hulp. Jeugdhulp wordt, nog meer dan nu, mogelijk gemaakt tot de leeftijd van 25 jaar. Ook ondersteuningsplannen, rondetafels (waar over grenzen van sectoren heen wordt bekeken welke hulp nodig is) en de inschakeling van vrijwilligers zorgen ervoor dat de jongere meer op maat begeleid wordt op weg naar zelfstandigheid.

Innovatieve tussenvorm

De kloof tussen een klassieke leefgroep met ongeveer 10 jongeren in een voorziening en zelfstandig wonen, is voor sommige jongeren op dit moment nog te groot. Het ene wordt als té betuttelend ervaren, terwijl de sprong naar het alleen wonen (en de eenzaamheid die daarbij komt kijken) velen afschrikt.

Om die reden wordt er nu extra geïnvesteerd in een tussenvorm: innovatieve wooneenheden waar 4 tot 6 jongeren kunnen samenwonen (co-housing) en op maat worden begeleid door een (externe) hulpverlener. “De jongere krijgt binnen de contouren van een kleinschalige woonvorm de nodige tijd, ondersteuning, kracht en energie om een volwaardige plek in de samenleving te vinden”, zegt Peter Jan Bogaert, woordvoerder van Jongerenwelzijn dat het intersectorale actieplan coördineert.

We zien de wooneenheden niet als permanente verblijfplaatsen. Wel als een relevante schakel in een traject op weg naar een stabiele woonsituatie. Vrijwilligheid en motivatie zijn wel een must.

Divers

Gezien de grote verscheidenheid aan ondersteuningsnoden en een uiteenlopende profilering van de jongeren zal de invulling van de woonvormen divers zijn. Het kan bijv. gaan van een gestructureerde woonomgeving voor jongeren met gedragsstoornissen tot een specifiek aanbod voor tienermoeders of kwetsbare jongeren met een psychische problematiek.

2 miljoen, 84 wooneenheden

Deze week vertrok een oproep naar geïnteresseerde initiatiefnemers uit het brede werkveld van de jeugdhulp, die voorstellen kunnen indienen. Er is een budget voorzien voor 2018 en 2019 van in totaal 2 miljoen euro.

Met dat geld voorzien we 84 wooneenheden, verspreid over heel Vlaanderen.  (30 in provincie Antwerpen, 12 in Limburg, 18 in Oost-Vlaanderen, 12 in West-Vlaanderen en 12 in Vlaams-Brabant en Brussel).

We voorzien een eerste operationele opstart in de tweede helft van 2018.

Vrijwilligers

Naast deze wooneenheden worden ook burgerinitiatieven versterkt, waarbij vrijwilligers onder coaching van professionals ingeschakeld worden. De inzet van vrijwilligers kan helpen om het netwerk van de jongere te versterken. De voorzieningen krijgen voor de omkadering van deze burgers extra financiële ondersteuning.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.