Persbericht - 12 regio's starten laagdrempelige jeugdhulp

Deze week kregen 12 regionale samenwerkingsverbanden uit welzijn en onderwijs groen licht om samen afspraken te maken om kinderen, jongeren en gezinnen beter te ondersteunen. Elke regio krijgt 1 miljoen euro van de Vlaamse overheid om minimaal 200 gezinnen te begeleiden. In totaal zullen zo’n 2.400 gezinnen extra geholpen worden.


De laagdrempelige jeugdhulp wordt in 2018 en 2019 structureel versterkt. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, trekt in totaal 15 miljoen euro uit. 1 miljoen per samenwerkingsverband.

500 organisaties

De eerste 12  regionale samenwerkingsverbanden, waarbij zo’n 500 lokale organisaties betrokken zijn, zijn nu gekend. Het idee is om niet alleen laagdrempelig te werken, maar ook om de samenwerking tussen verschillende sectoren in welzijn en onderwijs te stimuleren.

Binnen de maand geholpen

Centraal is dat voor 1 gezin 1 plan wordt uitgewerkt en dat de hulpvraag binnen de maand wordt beantwoord. 

Welzijn én onderwijs

De regionale samenwerkingsverbanden bestaan uit diverse organisaties en diensten uit het welzijns- en het onderwijslandschap (van het algemeen welzijnswerk, CLB’s, over de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg, organisaties voor personen met een handicap, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning…. tot lokale besturen)

12 regio’s goedgekeurd

Na de oproep vorig jaar werden er 18 dossiers ingediend voor een maximum van 15 goed te keuren dossiers. 12 daarvan werden nu door het aansturingscomité van de jeugdhulp (en na advisering door de administratie, werkveld en gebruikersorganisaties) goedgekeurd op basis van regionale spreiding én inhoudelijke criteria (bijv. gevraagde intersectorale samenwerking)

Overzicht per provincie

Voor de provincie Antwerpen gaat het om 3 regionale verbanden. (met telkens vermelding van de kernpartner die het project trekt)

 • Trefplaats Jeugdhulp Kempen (CAW De Kempen i.s.m. vzw Cirkant)
 • Noorder- en Voorkempen (vzw OLO, dienstencentrum Openluchtopvoeding)
 • Trawant, Mechelen (MFC Ritmica, Hove)

Voor de provincie Oost-Vlaanderen gaat het om 3 regionale verbanden

 • Meetjesland (Vrij CLB Het Meetjesland)
 • Waas en Dender (vzw Regionaal Welzijnsoverleg Waasland )
 • Gent (Welzijnsoverleg regio Gent)

Voor de provincie Vlaams-Brabant en Brussel gaat het om 3 regionale verbanden

 • Brussel (CAW Brussel)
 • Hageland (CGG Vlaams Brabant- Oost)
 • Asse, Meise- Vilvoorde (vzw Radar)

Voor de provincie West-Vlaanderen gaat het om 3 regionale verbanden

 • Jeugdhulp West-Vlaanderen (DVV Westhoek - Westhoekoverleg)
 • Midden West-Vlaanderen (Vrij CLB Roeselare)
 • Konekti (Regio Kortrijk, W13 – OCMW vereniging)

De goedgekeurde regio’s kunnen alvast aan de slag met de verdere voorbereiding van de samenwerking. Na de zomer wordt verwacht dat alles operationeel is en kunnen de eerste extra gezinnen effectief geholpen worden.

“Het enthousiasme op het terrein is groot voor deze innovatieve aanpak”, zegt Stefaan Van Mulders, leidend ambtenaar van Jongerenwelzijn namens het aansturingscomité van de jeugdhulp. “Dit is waar jeugdhulp voor staat. Er wordt nu over de grenzen heen van verschillende sectoren samengewerkt in belang van jongeren en gezinnen die ondersteuning nodig hebben. “

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.