Oproep versterking rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: 1 gezin = 1 plan

Het tweede intersectorale jaarverslag van de jeugdhulp bevestigt de tendensen van een nieuw jeugdhulplandschap: kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp schuift dus steeds dichterbij onze gezinnen. Ook blijven de crisisnetwerken - door de heel herkenbare en bereikbare meldpunten - een sterke aantrekking vormen voor vragen naar directe ondersteuning. Verder is het heel helder dat ook de wachttijden binnen de jeugdhulp aangepakt moeten worden. Willen we in Vlaanderen deze tendensen keren en de gezinnen ondersteunen - ook in wachtperiodes -, dan moeten we aanzienlijk investeren in een snelle en voldoende nabije jeugdhulp. We vertrekken hierbij van 1 gezin = 1 plan: iedereen betrokken op een gezin, kind of jongere staat ook mee in voor de continuïteit van de jeugdhulp. Daarom investeren we in 2018 en 2019 25 miljoen euro extra in de jeugdhulp. De bijlagen schetsen hoe we die versterking samen met u vorm willen geven en nodigen u uit voor een toelichting bij ons beleid voor de komende periode op 25 september te Brussel.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.