Oproep kandidaten prijs jeugdhulp

Zopas is de rondzendbrief inzake de Dag van de Jeugdhulp uitgestuurd. Deze bevat een uitnodiging van directieleden en medewerkers van voorzieningen jeugdhulp naar de Dag van de Jeugdhulp op 11 oktober, met als thema ‘Participatie binnen de jeugdhulp’. Want alle gemaakte keuzes hebben één grote ambitie: het creëren van een kwaliteitsvolle en transparante jeugdhulp die het kind en de jongere centraal stelt, en waaraan kinderen, jongeren en hun gezinnen daadwerkelijk kunnen participeren.

Daarnaast omvat de rondzendbrief een oproep naar kandidaten voor de Prijs Jeugdhulp. De oproep wil goede praktijken in kaart brengen en stimuleren door organisaties jeugdhulp die actief aan de slag zijn met de participatie van kinderen en jongeren, of die hierrond willen werken, aan te sporen om mee te dingen naar de Prijs Jeugdhulp 2018. De ingezonden kandidaturen worden beoordeeld door een deskundige en divers samengestelde jury. De 5 sterkste dossiers zullen worden gepresenteerd op de Dag van de Jeugdhulp. Aan één van deze projecten zal die dag de eigenlijke Prijs Jeugdhulp worden uitgereikt, goed voor 10.000 euro.

Geïnteresseerd? Stuur het ingevulde standaardformulier in vóór 1 september!

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.