Oproep hulpprogramma gespecialiseerde GGZ in de jeugdhulp

Jongeren in de jeugdhulp hebben steeds meer te maken met een meervoudige problematiek. Een goede samenwerking tussen de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en andere partners in de jeugdhulp, de context en de jongeren zelf is dus cruciaal. Wat betreft jongeren in residentiële voorzieningen en de gemeenschapsinstellingen is een nieuw hulpprogramma ontwikkeld: ‘gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren die in jeugdhulp verblijven’. Voor de gemeenschapsinstellingen gaat het over een structurele inbedding van de reeds bestaande projecten outreach. Voor de private residentiële voorzieningen gaat het om een uitbreiding van de mogelijkheden om intensief samen te werken met de geestelijke gezondheidszorg.

Meer weten? Bekijk de oproep. Indienen van de template kan tot 15 maart.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.