Nu ook voor minderjarigen basisondersteuningsbudget

Naast volwassenen hebben nu ook minderjarigen met een erkende handicap en een ondersteuningsnood sinds 1 januari 2017 recht op een basisondersteuningsbudget (BOB). Elke maand krijgen ze een bedrag van 300 euro, dat vrij te spenderen is.

Geen rompslomp

“De minderjarigen beheren en organiseren zelf de zorg, hulp of ondersteuning”, zegt Joris Moonens van agentschap Zorg en Gezondheid. “De ouders van de minderjarigen kunnen het BOB bijvoorbeeld gebruiken om de mantelzorger te betalen of om de vriend die hen vervoert te vergoeden, maar het bedrag kan evengoed aangewend worden voor reguliere thuishulp. Ze hoeven geen verantwoording af te leggen of bewijsbonnetjes in te geven. Er komt geen administratieve rompslomp bij kijken.”

Autonomie

Via het basisondersteuningsbudget wil de overheid de minderjarige meer autonomie geven. “Ze kiezen de zorg waar ze het meeste nood aan hebben om zo hun eigen levenskwaliteit en welzijn te verhogen”, zegt Moonens.

Het BOB is een onderdeel van de Vlaamse Sociale Bescherming, een verzekering van 50 euro (25 euro voor mensen met een laag inkomen) die in Vlaanderen verplicht is.

3.000 jongeren

De jongeren hoeven zelf geen aanvraag in te dienen, de zorgkassen betalen het bedrag uit. “Als je recht hebt op het BOB, krijg je het automatisch. Sinds september 2016 ontvangen reeds een 6.000-tal volwassen personen met een handicap een BOB. Sinds 1 januari 2017 wordt het BOB bijkomend ter beschikking gesteld van  3.000 jongeren die al een langere tijd een vraag naar zorg hadden, maar waar nog niet op ingegaan was.”

In september wordt de groep verder uitgebreid met zo’n 6.000 kinderen en jongvolwassenen tot 25 jaar.

Overstappen

Minder- en meerderjarigen die vandaag al zorg en ondersteuning krijgen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) via de niet-rechtstreekse toegankelijke hulp kunnen vrijwillig overstappen naar een BOB.

Zij moeten het stopzetten van hun niet rechtstreeks toegankelijke hulp melden aan het VAPH.

In 2018 komt er een evaluatie van het BOB. “Dan wordt beslist of het basisondersteuningsbudget in aanmerking komt voor andere groepen en of er budget is voor verdere uitbreiding.”

Meer info

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.