Nieuw: typemodule ‘begeleiding in een kleinschalige wooneenheid’

Op 1 januari zijn de kleinschalige woonheden, de zogenaamde co-housingprojecten, van start gegaan. Deze vormen een belangrijke schakel tussen de residentiële zorg en het zelfstandig wonen. Vier tot zes jongvolwassenen (van 16 tot 25 jaar) met weinig of geen ondersteunende context wonen er samen. Daarbij kunnen ze rekenen op het flexibel toezicht en de ondersteuning van een begeleiding op maat van elke jongere. Het individueel begeleidingstraject stoelt in eerste instantie op een ondersteuningsplan, zoals vermeld in het actieplan jongvolwassenen, en volgt het tempo van de jongere. Daarnaast wordt actief ingezet op de groepsdynamiek. Verder wordt een beroep gedaan op vrijwilligers – al dan niet ervaringsdeskundigen – om te komen tot een duurzame context voor elke jongere.

De 87 plaatsen in de kleinschalige woonheden zijn niet-rechtstreeks toegankelijk. Omwille van de specificiteit van dit aanbod, zowel qua inhoud als naar doelgroep, is een aparte typemodule ‘begeleiding in een kleinschalige wooneenheid’ in de moduledatabank ingevoerd. De initiatiefnemers van een kleinschalige wooneenheid kunnen nu dus ook moduleren en instroommogelijkheden aanmaken.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.