Netwerkgericht werken: de keuze van de leidinggevenden

Netwerkgericht werken is belangrijk binnen zorg en welzijn. Veel organisaties zijn echter zoekend. Naar aanleiding van de opstart van het postgraduaat 'Sociaal Netwerker' blijkt dat het implementeren van netwerkgericht werken een complex gegeven is. Daarom organiseert de hogeschool UCLL drie momenten voor input, uitwisseling en debat over de rol van leidinggevende binnen het 'netwerkgericht werken'. Deze momenten richten zich voor tot directies en leidinggevenden om samen kennis en ervaringen uit te wisselen over hoe netwerkgericht werken vorm te geven in de eigen organisatie. Wat zijn mogelijkheden, welke de valkuilen? Dit gebeurt aan de hand van een uitdagende stelling, korte inleiding of eigen ervaring als inleiding, om nadien over te gaan naar delen, uitwisselen en discussiëren. Meer weten? Ga naar de website van UCLL.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.